Julkisen sairaanhoidon tuottavuus kasvussa

Julkisesti tuotetun erikoissairaanhoidon tuottavuus on parantunut. Päijät-Häme oli sairaanhoitopiireistä tuottavin.

Kuvateksti
Sairaanhoitopiireistä vähiten tuottava oli Lapin sairaanhoitopiiri. Kuva: Ari Korkala

Julkisten sairaaloiden erikoissairaanhoitopalvelujen tuottavuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä ilmenee THL:n julkaisemasta tilastoraportista.

Tuottavimmat sairaanhoitopiirien sairaalat olivat Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Tuottamattomimmat sairaanhoitopiirien sairaalat olivat Lapissa ja Pohjois-Savossa.

Tuottavuus on toiminnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten välinen suhde. Panoksina on käytetty hoitotoiminnasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Psykiatrinen erikoissairaanhoito ei sisälly tuottavuuslukuihin. 

Vuonna 2016 tuottavuus nousi yliopistollisissa sairaaloissa kaksi prosenttiyksikköä, keskussairaaloissa yhden prosenttiyksikön ja muissa sairaaloissa, kuten aikaisemmat aluesairaalat, viisi prosenttiyksikköä.

Tuottavin yliopistosairaala oli Tampereen yliopistollinen sairaala. Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuuserot ovat kaventuneet viime vuosina. Tuottavuus kasvoi eniten Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa, jossa kasvu oli neljä prosenttiyksikköä vuoteen 2015 verrattuna.

Julkisten sairaaloiden somaattinen erikoissairaanhoito on keskittynyt suuriin sairaaloihin.

Julkisten sairaaloiden somaattinen erikoissairaanhoito on keskittynyt suuriin sairaaloihin. Vuonna 2016 somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksista 53 prosenttia aiheutui yliopistollisten sairaaloiden toiminnasta, 37 prosenttia keskussairaaloiden toiminnasta, 10 prosenttia aluesairaaloiden tai vastaavien ja erikoislääkärijohtoisten terveyskeskussairaaloiden toiminnasta.

Syyskuussa julkaistaan sairaaloiden tuottavuus vuoden 2017 ennakkotiedot.