Kevennettyjä tehtäviä vain työntekijän suostumuksella

Sairausloman sijaan hoitaja voi tehdä kevyempiä tehtäviä, jos niin sovitaan. Tätä sanotaan korvaavaksi työksi.

Kuvateksti
Vaikka korvaava työ tarkoittaa kevennettyä työtä, palkka pysyy oman työsopimuksen mukaisena. Kuva Lehtikuva.

Terveydenhuollon työpaikoista esimerkiksi Husissa tuli tänä vuonna käyttöön korvaava työ.

Korvaava työ tarkoittaa työtä, jota työntekijä voi tehdä silloin, kun hän on lyhytaikaisesti työkyvytön tekemään omaa työtään tai kaikkia työnkuvaansa kuuluvia tehtäviä. Korvaaviin töihin on kyettävä ilman, että toipuminen vaarantuu.

– Järjestelyn tarkoituksena on helpottaa työhön paluuta pidemmän sairausloman jälkeen, sanoo Tehyn lakimies Riikka Laakso.

Laakso neuvoo olemaan tarkkana, siitä mitä ja miten sovitaan sekä miten pitkäksi määräajaksi. Koska korvaavasta työstä ei ole tehyläisiä koskevia työehtosopimusmääräyksiä, siitä ei voida tehdä paikallisesti työntekijöitä sitovaa sopimusta.

Työnantaja ei myöskään voi omilla ohjeistuksillaan ohittaa työehtosopimusten määräyksiä.

Tehyläisten alojen työehtosopimukset lähtevät siitä, että kun työntekijä on toimittanut lääkärintodistuksen, jonka mukaan on työkyvytön, työntekijä on sairauslomalla ja hänelle maksetaan sairausloma-ajalta palkkaa.

Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin keskenään sopia, että työntekijä tekee sairauslomastaan huolimatta jotakin työtä. Tällöin työntekijä on työssä eikä sairauslomalla. Korvaava työ perustuu siis aina työntekijän ja työnantajan yhteiseen neuvotteluun ja työntekijän suostumukseen.

Tarvittaessa työntekijän kannattaa ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun. Hänellä on paikallisiin olosuhteisiin liittyvää näkemystä korvaavan työn soveltuvuudesta.

– Olisi hyvä, että työntekijä keskustelisi myös lääkärin kanssa siitä, onko työnteko järkevää vai haittaako se työkyvyn palautumista, painottaa Laakso.