Kodin vaarat arvioitava tulipalon varalta

Kotihoidon asiakkaiden paloturvallisuudessa on puutteita.

Kuvateksti
Suurin riski kuolla tulipalossa on 80–89-vuotiailla.

Alle puolet kotihoidon palveluntarjoajista on tehnyt paloturvallisuuden toimintasuunnitelman tai nimennyt paloturvallisuudesta vastaavan henkilön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on selvittänyt riskiryhmien asumisen paloturvallisuutta kyselytutkimuksella.

Liikkumisrajoite, vamma, päihteet tai mielenterveysongelmat voivat heikentää kykyä huolehtia omasta paloturvallisuudesta. Turvaranneke tai palovaroitin ei auta, koska asukkaan pitää itse pystyä poistumaan asunnosta parissa minuutissa.

Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä painottaa asiakkaiden kodeissa tehtävää huolellista riskien ja vaarojen arviointia, koska sen avulla tulipaloja voidaan ehkäistä. 

– Tunnistetaanko asiakkaan kotona olevat riskit riittävän hyvin ja pystytäänkö ne kaikki poistamaan?

Sosiaali- ja terveydenhuollon pitäisi pelastuslain mukaan ilmoittaa kodeissa havaitsemistaan riskeistä alueen pelastuslaitokselle. Ilmoitusten määrä on kasvanut, mutta kaikki ilmoitusvelvolliset eivät välttämättä vielä tiedä asiasta. Ilmoituslomake löytyy pelastuslaitosten verkkosivuilta.

Ojanperä painottaa koulutuksen ja käytännön harjoitusten merkitystä. Hän ei kuitenkaan usko, että harjoituksia on kodeissa läheskään riittävästi, kun niitä on laitoksissakin liian harvoin.

THL:n kyselystä käy ilmi, että vajaa puolet kotihoidon toimipaikoista oli pitänyt poistumisharjoituksen viimeisen vuoden sisällä. Niistä vain neljänneksessä olivat asiakkaat mukana.

Tutkimus on toteutettu 2015. Kysely kohdistettiin joka toiselle laitoshoitoa, tuettua asumista tai kotiin annettavia palveluita antavalle toimipaikalle. Noin puolet vastasi kyselyyn.