Kokaiinin käyttö on kasvanut

Suomen huumetilanne muistuttaa enemmän itäistä kuin muuta Eurooppaa, sanoo THL:n tutkija.

Kuvateksti
Jätevesitutkimus paljastaa, että kokaiinin käyttö on edelleen voimakkaasti painottunut eteläiseen Suomeen. Kuva: iStock

Suomalaisten huumeiden käytössä kokaiini on lisääntynyt erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa. Tämä selviää THL:n jätevesitutkimusten tulosten valossa.

Vuodesta 2012 vuoteen 2017 kokaiinin käyttö on moninkertaistunut, ja sitä käytetään enenevässä määrin koko maassa.

Amfetamiinia ja ekstaasia käytetään koko maassa. Suurimmat käyttömäärät todetaan näidenkin aineiden osalta yleisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa.

Valtastimulantti amfetamiinin rinnalle nousi vuonna 2016 metamfetamiini.

– Metamfetamiinin käyttö lisääntyi voimakkaasti ja äkillisesti etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös useissa muissa kaupungeissa, sanoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää.

Metamfetamiinin käytössä havaitaan suurempia alueellisia eroja kuin amfetamiinin tai ekstaasin käytössä.

Verrattaessa läntisen tai keskisen Euroopan maihin – tai muihin Pohjoismaihin – kokaiinin käytön suhteellinen osuus huumeiden kokonaiskäytöstä on edelleen melko pieni.

– Suomen huumetilanne muistuttaakin enemmän itäisen kuin läntisen tai keskisen Euroopan tilannetta.

Toisin kuin vuonna 2016, viime vuonna ei tapahtunut merkittäviä muutoksia huumetilanteessa eri aineiden suhteellisen käytön suhteen. Pidemmällä aikavälillä stimulanttihuumeiden käyttömäärissä on valtakunnallisesti kasvua.

Stimulanttihuumeiden käyttömäärät ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet Suomessa vuodesta 2012, josta lähtien väestötason huumeiden käyttöä on systemaattisesti kartoitettu jätevesitutkimusten avulla.

THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Huumeiden käyttöä mitataan suurimpien kaupunkien jätevedestä.

Tutkimuksen väestöpohja on noin 45 prosenttia koko Suomen väestöstä. THL vastaa Suomen osuudesta Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) vuosittain julkaisemassa kansainvälisessä jätevesitutkimuksessa.