Korkeakouluopiskelijoiden valveillaoloajasta leijonanosa menee istuen

Korkeakouluopiskelijoista 41 prosenttia istuu arkisin vähintään 12 tuntia. Vaikka terveydenhuollon opiskelijat kuuluvat vähiten istuvien joukkoon, heilläkin istumista tulee noin 11 tuntia päivässä.

Kuvateksti
Päätteeltä pitää muistaa nousta välillä jaloittelemaan, vaikka uuden oppiminen olisi kuinka kivaa.
Kuva: iStock

Korkeakouluopiskelijat istuvat todella paljon. Heistä 41 prosenttia istuu arkisin 12 tuntia tai enemmän. Terveydenhuollon opiskelijat istuvat keskimäärin tunnin vähemmän.

Tiedot selviävät Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (KOTT), jonka uusin aineisto kerättiin kevättalvella 2021 koronaepidemian kolmannen aallon aikana.

Korkeakouluopiskelijat istuivat keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa. Aiemmista väestötutkimuksista on selvinnyt, että esimerkiksi 18–29-vuotiaat miehet istuvat arkisin keskimäärin 8 tuntia 29 minuuttia ja naiset 8 tuntia 8 minuuttia. Korkeakouluissa opiskelijoiden istumiseen käyttämä aika on siten suurempi kuin nuorilla aikuisilla keskimäärin.

”Korkeakouluopiskelijat, erityisesti miehet, istuvat hälyttävän paljon. Vastikään on uutisoitu myös suomalaismiesten fyysisen kunnon heikkenemisestä. Nämä kaksi tutkimustulosta kertovat siitä, että paikallaanoloa tulee vähentää ja liikkumista edistää arjen toimintaympäristöissä aktiivisesti”, sanoo suunnittelija Noora Holm THL:stä.

Suurin osa istumisesta tapahtui opiskelu- tai työpäivän aikana sekä kotona television, tietokoneen tai älylaitteen ääressä.

Pitkäkestoinen istuminen on terveysriski, vaikka ihminen liikkuisi suosituksia vastaavan määrän.  Liiallinen istuminen kasvattaa muun muassa ylipainon, univaikeuksien ja mielenterveyshäiriöiden riskiä.

”Pienikin liike, kuten seisomaan nousu ja lyhyt jaloittelu opiskellessa, lisää vireyttä ja vaikuttaa myönteisesti tarkkaavaisuuteen ja muistiin", kertoo terveyden edistämisen asiantuntija Kirsti Siekkinen Liikkuva opiskelu -ohjelmasta.

On monia keinoja, joilla korkeakoulun ja arjen toimintaympäristöissä voidaan ehkäistä tuoleille ja sohviin juuttumista. Opiskelutilojen tulisi olla sellaisia, että ne tukevat työskentelyasentojen vaihtelua. Lisäksi opetuksen järjestäjän pitäisi mahdollistaa ja rohkaista opiskelijoita terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistäviin aktiivisiin taukoihin koulussa ja etäopetuksessa.