Koronan vaikutusta: Moni kuntoutusalan ammattilainen siirrettiin eri tehtäviin tai lomautettiin

Tehyn kyselyn mukaan koronaepidemia on tuonut esimerkiksi fysioterapeuttien työelämään ison muutoksen myös työn sisällössä.

Kuvateksti
Etäkuntoutus on lisääntynyt voimakkaasti koronaepidemian myötä. Kuva: Jari Lifländer

Koronaepidemia on muuttanut paljon kuntoutusalan ammattilaisten työtilannetta ja työn sisältöä. Tehyn kyselyyn vastanneista kuntoutusalan ammattilaisista 13 prosenttia siirrettiin koronan takia täysin toisiin tehtäviin työpaikan sisällä, lähes 20 prosenttia lomautettiin kokonaan tai osittain ja monien yrittäjien asiakkaat vähenivät tai loppuivat kokonaan.

­­ Valitettavasti tämä kertoo siitä, että kuntoutuksen merkitystä ei täysin ymmärretä. Kuntoutuksen tarvehan ei ole mihinkään haihtunut. Asiakkaiden toimintakyky heikkenee valtavasti kuntoutusvajeen aikana, Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri sanoo.

Hänen arvelee, että tämä tulee näkymään myöhemmin palvelutarpeen lisääntymisenä. Kaikkia aiheutuneita vaurioita ei pystytä korjaamaan.

Korona on tuonut kuntoutusalan ammattilaisten työhön kuormitusta, koska suojaimia ei ole saatavilla tarpeeksi ja ohjeistukset ovat epäselviä ja ne muuttuvat jatkuvasti. Epävarmuus tulevasta ahdistaa.

Siirto uusiin, vieraisiin tehtäviin oli monelle pelottavaa, koska niihin ei ollut kouluttautunut eikä saanut riittävää perehdytystä. Myönteistä asiassa oli, että nyt ymmärtää toisten työtä paremmin.

Joka kolmas vastanneista pelkäsi saavansa itse koronatartunnan työssään. Vastaajista 13 prosenttia ilmoitti, että heillä on ollut koronaan sairastuneita tai altistuneita potilaita.

Lähes kaikkien työhön korona oli vaikuttanut paljon tai jonkin verran.

Uudet toimintatavat, kuten etäkuntoutus lisääntyi voimakkaasti. Lisäksi terapioita on toteutettu ulkona. Muuten lähiterapioiden määrä on romahtanut niin vastaanotoilla, kotikäynneillä ja hoivakodeissa. Samoin ryhmätoiminnat on lakkautettu ja työpaikkakäyntejä ei tehdä.

Noin 12 prosenttia vastanneista kertoi tehneensä etäkuntoutusta ennen koronaepidemiaa. Nyt luku on 39 prosenttia ja osa on vielä aikeissa ottaa uuden toimintavan käyttöön.

– Tämä on myönteinen koronan vaikutus. Näin vältytään mahdolliselta viruksen levittämiseltä. Tutkimusten mukaan etäterapia voi olla yhtä vaikuttavaa tai vaikuttavampaa kuin lähiterapia. Lisäksi se on myös kustannustehokasta ja aikaa säästyy matkoissa, Töytäri kertoo.

Tehyn kyselyyn kuntoutusalan ammattilaisille koronatilanteen vaikutuksista vastasi 1 356 tehyläistä. Enemmistö vastaajista oli fysioterapeutteja (72 %). Lisäksi oli jalkaterapeutteja, kuntohoitajia, kuntoutusohjaajia, toimintaterapeutteja, työfysioterapeutteja, osteopaatteja ja apuvälinealan asiantuntijoita.