Koronavirustartunnan todistuksen saanti helpottuu – myös sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja voivat antaa todistuksen

Koronavirustartunnasta kertovan todistuksen antaminen ei ole rajattu lääkäreihin vaan sellaisen voi antaa myös sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.

Kuvateksti
Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi kirjoittaa todistuksen koronavirustartunnasta.
Kuva: i Stock

Sairastetusta koronasta tarkoitetun todistuksen voi tartuntatautilääkärin sijaan antaa nyt lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

”Tämä voi lisätä näiden ammattiryhmien työtehtäviä”, arvioi Tehyn työelämäasiantuntija Heli Kannisto.

Todistuksen voi saada joko julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköstä. Näin ollen todistuksen voi saada esimerkiksi työterveyshuollosta.

Todistuskäytännön laajennus liittyy tartuntatautilakia koskevan asetuksen muutokseen. Jos työstä poissaolo koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen, tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy tartuntatautilääkärin päätöksen sijaan myös muun julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus. Tämän todistuksen pitää koskea luotettavasti todettua koronavirustartuntaa ja suositusta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia.

Todistuksen antajan tulee olla tietoinen kulloinkin voimassa olevista covid-19 -virusta ja sen tartuttavuutta koskevista viranomaismääräyksistä ja –suosituksista.

Sairasvakuutetulla on oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on PCR- tai antigeenitestillä todettu koronatartunta eikä työhön osallistuminen ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi.

Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on todettu koronatartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi, ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.

Tartuntatautipäivärahan takautuvaa hakuaikaa pidennetään nykyisestä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. 

Voimassa olevat tartuntatautilain säännökset karanteenista ja eristämisestä säilyvät ennallaan ja myös niiden ajalta on edelleen oikeus tartuntatautipäivärahaan.

Lait tulevat voimaan 28. helmikuuta 2022 ja ovat voimassa 30. kesäkuuta 2022 asti. Lakeja sovelletaan takautuen tämän vuoden alusta tartunnan vuoksi alkaneisiin poissaoloihin.