Kotihoito kaipaa lisää fysioterapeutteja

Fysioterapeuttien osaamista hyödynnetään vanhusten kotihoidossa aiempaa enemmän, mutta heitä tarvittaisiin yhä lisää.

Kuvateksti
Fysioterapeutti on kotikäynnillä ja varmistaa, ettei matto pääse liukumaan. Kuva Annika Rauhala.

THL:n seurantatutkimus kertoo, että kotihoidossa ollaan kovilla. Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka samaan aikaan asiakasmäärät ovat kasvaneet.

Kotihoidossa oli seurantaviikolla päivittäin keskimäärin 3 000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Silti kotihoidon työntekijöiden määrä oli vähentynyt yli 400 henkilöllä. Kodinhoitajia ja kotiavustajia on eläköitynyt sankoin joukoin. Tilalle on palkattu lähihoitajia, mutta ei riittävästi korvaamaan eläkkeelle jääneitä.

Myönteinen tieto seurantatutkimuksessa oli se, että fysioterapeuttien määrä kotihoidossa on kasvanut. Se on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa.

– Suunta on hyvä, mutta määrä ei ole vielä riittävä. Kuntoutukseen kaivataan moniammatillisuutta eli myös toimintaterapeutteja pitäisi olla enemmän, sanoo Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Esimerkiksi Eksotessa on hyvä toimintamalli. Siellä fysioterapeutti ja toimintaterapeutti menevät kotikäynnille heti, kun ikäihminen kotiutetaan sairaalasta.

Kuntouttava työote on tärkeä kaikilla sote-ammattilaisilla. Vanhuksen puolesta ei esimerkiksi auttaisi tehdä liikaa, vaan kannustaa häntä käyttämään omia voimavarojaan. Kuntoutustavoitteet pitäisi myös kirjata asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, sillä muuten asia helposti unohtuu.

Teknologia auttaisi kotona asuvaa, mutta omatoimisuutta tukevia välineitä käytetään vasta vähän. Yleisimpiä ovat turvarannekkeet ja kulkemisen seuranta. Kodin muutostöitä moni vanhus joutuu odottamaan, sillä keskimäärin niiden toteutumiseen kuluu kolme kuukautta.

THL:n seurantatutkimukseen vastasi kaikkiaan 2 870 toimintayksikköä. Se kattaa valtaosan vanhuspalvelujen asiakaspaikoista Suomessa.