Koulun terveydenhoitaja tunnistaa mielenterveyden ongelmat

Tieto ei aina kulje ja hoitoketjut takkuavat, vaikka kouluterveydenhoitaja osaa tunnistaa oppilaiden mielenterveyden ongelmat.

Kuvateksti
Varhainen apu voi ehkäistä ongelmien kärjistymisen sekä vähentää kalliimpien palvelujen tarvetta. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun. Kuva: Jari Lam/Lehtikuva.

Kouluterveydenhuollon mahdollisuudet auttaa mielenterveyden ongelmissa vaihtelevat eri alueiden ja koulujen välillä. Kehitettävää on erityisesti hoitoon pääsyssä ja tiedonkulussa. Asia käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksestä.

Oppilaiden mielenterveysongelmat tulevat parhaiten esiin laajoissa terveystarkastuksissa sekä yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Yhteistyö opettajien kanssa on tärkeää, jotta tieto välittyy.

Hoitoketjuja, tiedonkulkua ja ammattilaisten yhteistyön muotoja tulisi selvityksen mukaan parantaa, jotta lapsi pääsisi sujuvasti hoitoon. Kouluterveydenhuollon ammattilaisten, koulukuraattorien ja koulupsykologien sinänsä hyvän yhteistyön käytännöt vaihtelevat, ja työnjaoissa on epäselvyyksiä ja päällekkäisyyksiä. 

Sote-uudistus mahdollistaisi kouluterveydenhuollon nykyistä paremman yhdistämisen muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Riskinä on opiskeluhuoltopalvelujen hajautuminen.

Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan joka viides vuonna 1987 syntyneistä nuorista oli saanut 25. ikävuoteen mennessä psykiatrista hoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmien vuoksi. Kouluterveydenhuolto on avainroolissa ongelmiin tarttumisessa.