Koulutussopimus epäilyttää Tehyä

Suunnitteilla oleva koulutussopimus herättää monia kysymyksiä – miten esimerkiksi hoitajien työaika riittää ohjattaville?

Kuvateksti
Koulutussopimus toisi opiskelijoita entistä pidemmäksi aikaa työpaikoille. Kuva Annika Rauhala

Koulutussopimus eroaisi jo olemassa olevasta oppisopimuksesta siinä, ettei sitä varten vaadita työsuhdetta. Koulutussopimuksessa oppilaitoksen vastuulla olisi varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatu, vastata osaamisen arvioinneista ja myöntää tutkinnot. Koulutus tapahtuisi silti pääasiassa työpaikalla tai useammalla työpaikalla.
– Jäsenien viesti on se, että työpaikoilla on jo nyt paljon ohjattavia opiskelijoita. Työpaikkojen seinät eivät tahdo antaa enää myöten. Miten hoitajien aika ja osaaminen riittää, jos ohjattavat viettävät työpaikoilla entistä pidemmän ajan, miettii tutkimuspäällikkö Juha Kurtti Tehystä.
 Auki on vielä, miten paljon malliin sisältyisi teoriaopintoja oppilaitoksessa.
Uudet ohjattavat nuoret voivat tosiaan olla nuoria – 16-kesäisiä. Ammatilliseen koulutukseen liittyy kasvatuksellisia tehtäviä ja opettajat ovat saaneet tähän koulutusta, mutta miten työpaikoilla tästä selvitään? Kurtti uskoo, että koulutussopimuksen myötä opettajan roolin pitäisi muuttua, heidän pitäisi jalkautua enemmän työpaikoille.
– Tehy suhtautuu koulutussopimukseen varauksella. Työssäoppimista voisi kehittää itsessään ilman koulutussopimusta, Kurtti ehdottaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdottama koulutussopimus tulisi voimaan vuoden 2018 alusta. Se on osa ammatillisen koulutuksen uudistusta. Koulutussopimuksen rinnalla säilyisi oppisopimus, jossa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa.