Köyhimpiin investointi kannattaa

Heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin investoiminen kannattaa. Tätä korostaa Maailman lasten tila -raportti.

Kuvateksti
Oppi auttaa. Kuva Unicef


Jos nykymeno jatkuu, monet YK:n kehitystavoitteet vuodelle 2030 jäävät saavuttamatta. Ilman muutosta parempaan vuosina 2016–2030 noin 69 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee pääasiassa helposti estettäviin syihin. Vuonna 2030 äärimmäisessä köyhyydessä elää 167 miljoonaa lasta ja 750 miljoonaa naista on joutunut naimisiin alaikäisenä.
– Jos sadoilta miljoonilta lapsilta evätään oikeudenmukaiset mahdollisuudet pärjätä elämässä, se vaarantaa paitsi lasten itsensä myös heidän yhteiskuntiensa tulevaisuuden, sanoo Unicefin pääjohtaja Anthony Lake.
Unicefin tuoreen Maailman lasten tila 2016 -raportin mukaan maailman pitää keskittää ponnistelunsa kaiken heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen. Jokainen lisävuosi koulussa kasvattaa henkilön aikuisuudessa ansaitsemia tuloja noin kymmenellä prosentilla. Lisäksi 25–34-vuotiaiden koulutustaustaa vertaamalla nähdään, että ikäryhmän jokainen lisävuosi koulutusta vähentää maan köyhyysastetta yhdeksällä prosentilla.
Äitien koulutuksella on selkeä vaikutus lasten selviämiseen. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa jäisi vuosittain henkiin 1,5 miljoonaa ja Etelä-Aasiassa 1,3 miljoonaa alle 5-vuotiasta, jos kaikki äidit olisivat käyneet yläkoulun.
– Meillä on mahdollisuus valita: voimme investoida lapsiin nyt tai antaa maailman muuttua yhä epätasa-arvoisemmaksi ja jakautuneemmaksi.
Maailmassa on tapahtunut selkeää kehitystä vuoden 1990 jälkeen. Esimerkiksi pienten lasten kuolleisuus on laskenut yli 50 prosentilla ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä lähes puolittunut.
Kehitys ei kuitenkaan ole ollut tasapuolista. Köyhin viidennes maailman lapsista kuolee kaksi kertaa todennäköisemmin alle 5-vuotiaana kuin rikkain viidennes.