Kunta-alan neuvotteluille väliaikainen rakenne

Tulevissa maakunnissa sovelletaan toistaiseksi kuntasektorin virka- ja työehtosopimuksia.

Kuvateksti
Myös kunnan, kuntayhtymän ja maakunnan osakeyhtiöön tai säätiöön sovelletaan työehtosopimuksia, jos henkilöstö on KT:n jäsenyhteisöksi liittyneen yhteisön palveluksessa. Kuva Lehtikuva.

Kuntatyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että kuntasektorin sopimuksia sovelletaan maakunnissa sekä kuntasektorin ja maakunnan yhtiöitetyssä toiminnassa. Sopimuksia sovelletaan, kun kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annettu laki tulee voimaan. Tehy on jäsenenä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö eli KoHo ry:ssä.

Kyseessä on väliaikainen järjestely. Tehty ratkaisu mahdollistaa sopimusoikeudet ja sovellettavat työehdot ennen kuin varsinainen uusi kuntien ja maakuntien sopimus- ja neuvottelujärjestelmä saadaan sovittua. Työnantajille tarjotaan tällä järjestelyllä mahdollisuutta säilyttää syntyvä uusi työnantajaorganisaatio kuntasopimusten piirissä siirtymäkauden ajan.

Neuvottelutuloksen mukaan maakuntien henkilöstöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevia kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia.

Myös kunnan, kuntayhtymän ja maakunnan osakeyhtiöön tai säätiöön sovelletaan työehtosopimuksia, jos henkilöstö on KT:n jäsenyhteisöksi liittyneen yhteisön palveluksessa.

Sopimukset ovat voimassa, kunnes kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnasta annetun lain (ns. KT-lain) mukaiset maakuntia ja yrityksiä koskevat työ- ja virkaehtosopimukset tulevat voimaan. KT ja pääsopijajärjestöt jatkavat edelleen neuvotteluja kuntien, maakuntien ja niiden yritysten uudeksi sopimus- ja neuvottelujärjestelmäksi.

Määräaikaisten sopimusten soveltaminen päättyy kuitenkin viimeistään 31.1.2019. KT:n valtuuskunta on hyväksynyt sopimukset 20.4. Pääsopijajärjestöjen hallinnot hyväksyvät ne huhti-kesäkuussa. Tehyn valtuuston on määrä käsitellä asiaa kesäkuun alussa.

Sopimukset allekirjoitetaan, kun eduskunta on hyväksynyt sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön.