Kunta10-tutkimus: Pitkät sairauslomat vähentyivät

Yli kolme päivää kestävät sairauspoissaolot kunnissa ovat vähentyneet.

Kuvateksti
Kuntatyöntekijällä oli viime vuonna keskimäärin 16,7 sairauslomapäivää. Lyhyet poissaolot ovat lisääntyneet, pitkät vähentyneet. Kuva: iStock

Pitkät sairauslomat ovat hitaasti vähentyneet kunta-alalla. Yli kolme päivää kestävien sairauspoissaolojen vähentyminen näkyy kaikissa ikäryhmissä, kertoo johtava asiantuntija Tuula Oksanen Työterveyslaitokselta.

Muutos on merkittävä, sillä tutkimusten mukaan pitkät poissaolot ennustavat heikentymistä tulevassa terveydessä ja työkyvyssä.

Sairauspoissaolojen kokonaismäärä kunta-alalla on kuitenkin pysynyt entisellään, sillä lyhyitä sairauslomia on aiempaa enemmän.

Kuntatyöntekijä sairasti viime vuonna keskimäärin 16,7 päivää, osoittaa tuorein Kunta10-tutkimus. Neljännes työntekijöistä ei ollut lainkaan pois töistä oman sairauden takia.

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä työtä pitkien sairauslomien vähentämiseksi. Tulokset ovat hyvät. Sote-alan sairauspoissaolot olivat 5,4 prosenttia vuonna 2016. Viime vuonna vastaava luku oli laskenut 4,9 prosenttiin.

– Sairauspoissaolojen vähentämisessä systemaattisuus ja toisto ovat olennaisia. Olen verrannut meitä satama-altaassa olevaan Ruotsinlaivaan, joka kääntyy hitaasti, mutta kun kurssi löytyy, etenee vakaasti. Ratkaisevaa on ollut tiivistynyt yhteistyömme työterveyshuollon kanssa, kertoo työhyvinvointiasiantuntija Anne Heikkilä.

 

 

Helsinki on kehittänyt muun muassa työfysioterapeuttien suoravastaanottopalvelun sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut masennus- ja uupumusoireiden hoitoon. Lisäksi esimiehiä on koulutettu varhaisen tuen mallien käyttöön.

 

 

– Olemme panostaneet vaikuttaviin palveluihin ja resurssien järkevään käyttöön. Ohjaamme asiakkaan työfysioterapeutin suoravastaanotolle lääkärikäynnin sijaan, jos siitä on hänelle enemmän hyötyä. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Sovitamme yhteen työtä ja terveyttä, mikä on työterveyshuollon ydin, sanoo toimitusjohtaja Tiina Pohjonen Työterveys Helsingistä.