Kysely: Erikoissairaanhoidon tehyläisten työhyvinvointi heikentynyt vuodessa – lähes puolet harkitsee vaihtavansa alaa

Työnantajat eivät ole korvanneet koronasta ja valmiuslaista johtuneita pakkokeinoja mitenkään.

Kuvateksti
97 prosenttia erikoissairaanhoidossa työskentelevistä tehyläisistä ei ole saanut koronaan liittyvistä pakkokeinoista korvausta. Kuva: Pasi Leino

Erikoissairaanhoidossa työskentelevät tehyläiset voivat työssään aiempaa huonommin. 35 prosenttia kertoo voivansa työssään jokseenkin huonosti tai erittäin huonosti. Vastaavassa viime vuoden kyselyssä näin koki 27 prosenttia.

68 prosenttia vastaajista kokee, että korona on heikentänyt heidän työhyvinvointiaan jonkin verran tai merkittävästi.

43 prosenttia ei usko jaksavansa sote-alalla työuransa loppuun asti. Esimerkiksi tehohoitajista 51 prosenttia ei usko jaksavansa eläkkeelle pääsyyn asti.

Uupumisen yleisimmäksi syyksi 92 prosenttia vastaajista nimeää palkan, joka ei vastaa työn vaativuutta ja kuormittavuutta. Muita yleisiä syitä ovat henkilöstön vähyys, työn arvotuksen puute ja työn henkinen kuormitus.

64 prosenttia vastaajista "ei lainkaan todennäköisesti tai ei kovin todennäköisesti" enää valitsisi sote-alaa. Viime vuonna näin ajatteli 60 prosenttia. Esimerkiksi tehohoitajista näin ajatteli 71 prosenttia. Alanvaihtoa on harkinnut 88 prosenttia vastaajista. Viime vuonna alanvaihtoa harkitsi vähintään kuukausittain 85 prosenttia. 

Yhdeksän vastaajaa kymmenestä nimeää alalle jäämisen tärkeimmäksi tekijäksi paremman palkan.

– Palkat ja työolot on saatava kuntoon, jotta työntekijät viihtyvät työssään, Tehyn toimialajohtaja Kirsi Sillanpää sanoo. 

Valmiuslaista johtuneiden pakkokeinojen kohteeksi on joutunut 81 prosenttia vastaajista. Esimerkiksi 34 prosentilla vuosilomia on siirretty, ja 23 prosenttia on siirretty toisiin tehtäviin tai toiseen toimipisteeseen. Työnantajat ovat myös pidentäneet irtisanoutumisaikoja ja määränneet ylityöhön. 

97 prosenttia ei ole saanut pakkokeinoista lisäkorvauksia.  

– Nykyisten työntekijöiden pitäminen ja uusien houkutteleminen on entistä vaikeampaa, jos koronakriisin aiheuttamaa kuormitusta ei korvata mitenkään. 

Aula Researchin kysely toteutettiin sähköisesti syyskuun aikana, ja siihen vastasi 2750 tehyläistä. Vastausprosentti oli 29.  Kyselyn toimeksiantaja on Tehy. 

21.10. klo 10.07 tarkennettu lukuihin liittyviä ilmauksia kahdessa kohdassa.