Kysely: Sairaanhoitajien enemmistö eutanasian puolella

Sairaanhoitajat toivovat parannusta saattohoidon kehittämiseen ja koulutukseen.

Kuvateksti
Yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, että saattohoitoa ei ole kehitetty Suomessa riittävästi. Kuva iStock.

Selkeä enemmistö eli 64 prosenttia sairaanhoitajista katsoo, että potilaan oikeus eutanasiaan pitäisi laillistaa. Tämä selviää Sairaanhoitajaliiton huhtikuun alussa tekemässä kyselyssä jäsenilleen.

Seitsemän kymmenestä sairaanhoitajasta on sitä mieltä, että eutanasia on oikeutettu parantumattomasti sairaille aikuisille, jotka kykenevät itse tekemään päätöksen eutanasiasta.

Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista valtaosa hoitaa kuolevia potilaita ainakin joskus. Kuolevia potilaita viikoittain hoitavista hoitajista kuusi kymmenestä kannattaa eutanasian laillistamista.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista olisi myös itse valmis avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa. Vastanneista vajaa neljännes kieltäytyisi avustamisesta. Kolmannes sairaanhoitajista ei ole vielä muodostanut asiasta mielipidettä. Valtaosa vastaajista eli neljä viidestä katsoo, että sairaanhoitajan pitää itse saada päättää eutanasiassa avustamisesta.

– Sairaanhoitajat tekevät työtään lähellä kuolevia ihmisiä ja heillä on hyvin realistinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa eutanasiaa voitaisiin soveltaa, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Monet sairaanhoitajat toivat esiin sen, kuinka eutanasiasta ja saattohoidosta käytävässä keskustelussa puhutaan usein hyvin teoreettisesti, ilman kosketusta hoidon kokonaisuuteen ja nykytilanteeseen. Useat sairaanhoitajat myös ilmoittivat, että saattohoidon taso vaihtelee ja sitä annetaan niukin resurssein.

Yli puolet sairaanhoitajista kertoo, että heidän omassa työyksikössään ei ole yhdessä sovittua toimintamallia saattohoidon toteutuksesta. Tällainen toimintamalli puuttuu myös yli kolmasosalta niistä sairaanhoitajista, jotka hoitavat kuolevia potilaita viikoittain.

Sairaanhoitajaliiton Eutanasia ja saattohoito -kysely lähti jäsenille sähköpostina ja siihen vastasi kaikkiaan 2 683 jäsentä.