Kysely: Sairaanhoitajille lisää koulutusta potilaiden turvaamiseen

Sairaanhoitajat toivovat lisää koulutusta siltä varalta, että kohtaavat epäilyn potilasvahingosta.

Kuvateksti
Jos potilas epäilisi potilasvahinkoa, vastaajista 83 prosenttia kävisi asian läpi potilaan kanssa. Kuva: Jaakko Martikainen

Seitsemän kymmenestä sairaanhoitajasta neuvoisi potilasta ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen, jos potilas epäilisi, että hänelle on tapahtunut potilasvahinko. Tämä käy ilmi kyselystä, jonka Potilasvakuutuskeskus toteutti maaliskuussa Helsingin messukeskuksessa järjestetyillä Sairaanhoitajapäivillä. Kyselyyn vastasi 722 sairaanhoitajaa ja alan opiskelijaa.

Potilasturvavakuutuskeskus muistuttaa, että tämä on juuri oikea tapa toimia. Jokaisesta hoitopaikasta löytyy potilasasiamies. Potilasasiamiehet ovat ammattilaisia, jotka tuntevat niin potilasvahingot kuin muistutus- ja kantelumenettelyn.

– Usein keskustelu potilasasiamiehen kanssa myös auttaa sen selvittämisessä, voisiko kyseessä olla potilasvahinko, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen.

Kyselyyn vastanneista 84 prosenttia toivoi lisää potilasturvallisuuskoulutusta. Pieni vähemmistö eli 13 prosenttia ei ollut saanut potilasturvallisuuskoulutusta lainkaan uransa aikana. Kyselyn perusteella työpaikalla tapahtuva säännöllinen potilasturvallisuuskoulutus on harvinaista.

Vastaajista 37 prosenttia kertoi saaneensa potilasturvallisuuskoulutusta nykyisessä työssään satunnaisesti ja vain 25 prosenttia säännöllisesti.

Yli puolet opiskelijoista ja alle kymmenen vuotta työelämässä olleista oli saanut potilasturvallisuuskoulutusta opintojen aikana. Sen sijaan yli kymmenen vuotta työelämässä olleista samaa sanoi vain viidennes.

– Paine systemaattiseen potilasturvallisuuskoulutukseen ja potilasturvallisuutta edistäviin käytäntöihin on kasvussa. Terveydenhuollon toimijoilta odotetaan aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä, ja myös laadun valvonta ja raportointi lisääntyvät, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling.