Lääkärit antoivat käytettävyydestä huonot arvosanat

Lääkärit ovat tyytymättömiä potilastietojärjestelmiin. Hoitohenkilökunnan näkemyksiä ei vielä ole kattavasti tutkittu.

Kuvateksti
Hoitohenkilöstön käsityksiä potilastietojärjestelmistä ei ole selvitetty kattavasti. Kuva Kaisa Sirén.

Potilastietojärjestelmät eivät tue ja tehosta lääkärien rutiinityötä tavoitellusti. Käytettävyys saa lääkäreiltä kouluarvosanan 6–7.

Yleinen kokemus potilastietojärjestelmien käytettävyydestä ei ole kohentunut, vaikka esimerkiksi tietojärjestelmien tuki lääkitysvirheiden estämiselle, potilaan lääkelistan selkeys sekä yhteenvetonäkymä potilaan tilanteesta ovat edistyneet. 

Lääkäreiden näkemyksiä on kysytty kansallisissa tutkimuksissa vuosina 2010 ja 2014. Sairaanhoitajien mielipiteitä potilastietojärjestelmistä selvittää Steps 2.0 -hanke, jonka tiedonkeruu käynnistyy ensi vuonna.

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työskentelevät lääkärit antoivat käyttämilleen potilastietojärjestelmille huonommat arvosanat kuin yksityisellä sektorilla työskentelevät. 

Kanta ja eResepti eivät ole helpottaneet lääkärien rutiineja riittävästi. Yhteistyö ja tiedonvaihto eri organisaatioissa työskentelevien lääkärien välillä, saati lääkärin ja potilaan välillä, eivät vielä toimi, sanoo tutkija Johanna Kaipio Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.

Kyselyihin vastasi yli 3 000 potilastyötä tekevää lääkäriä. Vastaajat ovat kokeneita potilastietojärjestelmien käyttäjiä. Lääkärien käyttäjäkokemuksia selvittävä tutkimus toteutetaan jälleen ensi vuonna.