Lähihoitajaksi opiskelevien harjoittelu kapenee

Lähihoitajaopiskelijat eivät pääse näyttämään osaamistaan vaativissa työpaikoissa, sanoo Tehyn asiantuntija.

Kuvateksti
Akuuttihoidon harjoittelupaikat ovat jäämässä lähihoitajaopiskelijoiden ulottottumattomiin. Kuva: Annika Rauhala

Työnantajat eivät enää saa korvausta lähihoitajaopiskelijoiden harjoittelujen ohjauksesta. Päätöksen takana on maan hallitus, joka on muuttanut linjauksia toisen asteen koulutuksiin liittyvästä työharjoittelusta.

– Tämä on isku vasten lähihoitajaopiskelijoiden kasvoja, sanoo Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco.

Tähän asti sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat ovat vuosikausia panostaneet alan opiskelijoiden ohjaukseen ja huolehtineet siitä. Coco uskoo, että jatkossakin lähihoitajaopiskelijat saavat harjoittelupaikkoja esimerkiksi varhaiskasvatuksesta ja vanhustenhuollosta, mutta erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuollon akuuttipuolelle ovet sulkeutuvat.

– Sinne on tulijoita myös ammattikorkeasta eikä korvauksista luopuminen koske amk:laisia.

Koulutuskorvauksesta luopuminen ei kiellä oppilaitoksia maksamasta korvausta työpaikoille. Cocon mielestä tällä ei ole käytännön merkitystä, sillä työpaikoilla tuskin on motivaatiota järjestää ohjausta ilman korvausta.

– Harmillista lähihoitajaopiskelijoille on se, etteivät he pääse näyttämään eivätkä kehittämään osaamistaan vaativissa paikoissa.

Koulutuskorvauksista luopuminen on osa hallituksen viitoittamaa ammatillisen koulutuksen reformia. Se tulee voimaan vuoden 2018 alusta. Kyseessä on suurin koulutuslainsäädännön uudistus Suomessa lähes kahteenkymmeneen vuoteen.

Tehyn näkemyksen mukaan luopuminen heikentää oppimistuloksia, sillä ohjauksen laatu voi heikentyä, koska koulutuskorvauksia ei enää makseta. Tähän asti työpaikat ovat käyttäneet ohjauspalkkioita muun muassa työpaikkaohjaajien täydennyskoulutukseen.