Laki muuttuu – Kuntoutuksen ohjaajien asema kohenee

Lakimuutos teki kuntoutuksen ohjaajista laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön.

Kuvateksti
Tehyn tuolloinen puheenjohtaja Rauno Vesivalo ja Suomen kuntoutusohjaajien puheenjohtaja Jaana Ylitalo allekirjoittivat yhteistyösopimuksen lokakuussa 2017. Kuva: Pasi Autio

Eduskunta on muuttanut lakia sosiaalihuollon ammattihenkilöistä niin, että kuntoutuksen ohjaaja (AMK) on vastedes laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Tutkinnon suorittaneet ovat muutoksen jälkeen samassa asemassa sosionomien ja geronomien kanssa.

Kuntoutuksen ohjaajat ovat pitkään odottaneet laillistamista. 

– Laillistaminen lisää kuntoutuksen ohjaajien tasa-arvoa suhteessa muihin laillistettuihin sote-ammattilaisiin, edistää työllistymisessä ja mahdollistaa valvonnan, sanoo Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo.

Yhdistyksestä tuli lokakuussa Tehyn ammatillinen jaosto. Siinä on noin 260 jäsentä.
 
Tehy on tukenut laillistamista. Tehy oli myös kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. 

– Kuulemisella oli vaikutusta mietintöön, joka täydensi hallituksen perusteluja, kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri Tehystä sanoo.

Kuntoutuksen ohjaaksi voi opiskella Jyväskylän ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa. Kuntoutuksen ohjaaja työskentelee esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa, Kelassa tai ammatillisen kuntouksen parissa. Hänen tehtävänään on esimerkiksi auttaa palvelujen ja etuuksien saamisessa ja olla asiakkaan yhteyshenkilönä palvelujen tuottajaan.