Lapsen edun mukainen tapa toimia mietittävä – Yksityisen päiväkodin tehtävä omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on laadittava ja päivitettävä yhdessä henkilöstön kanssa.

Kuvateksti
Omavalvontasuunnitelma kertoo, miten päiväkoti varmistaa lasten edun mukaisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen. Kuva: Annika Rauhala

Yksityisen varhaiskasvatuksen on vastedes tehtävä omavalvontasuunnitelma. Näin määrää Valvira, joka valvoo sosiaali- ja terveysalaa. 

Henkilöstön mitoitukset ja kelpoisuudet on vastaisuudessa kirjattava omavalvontasuunnitelmaan yksityisissä päiväkodeissa. Uudistus on Tehyn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Eva Siitosen mielestä tarpeellinen. 

"Omavalvontasuunnitelma takaa sen, että lapsen edulle ja laadukkaalle varhaiskasvatukselle olennaiset asiat on kirjattu ylös."

Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Sitä on päivitettävä yhdessä henkilöstön kanssa vuosittain ja tarkistettava lainsäädännön muuttuessa. Myös toimintaympäristön muutokset, kuten käynnissä oleva pandemia, edellyttävät suunnitelman tarkistamista.

Myös avustavat tehtävät ja niiden tekijät pitää kirjata. Siitosen mukaan yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvattajat siivoavat, pesevät pyykkiä ja laittavat ruokaa enemmän kuin kunnallisissa.

"Kaikki avustaviin tehtäviin käytettävä aika on pois lapsilta."

Koulutettujen sijaisten saaminen voi yksityisissä päiväkodeissa osoittautua vaikeaksi henkilöstöpulan ja säästötavoitteiden vuoksi. 

Omavalvontasuunnitelmaan pitää kirjata myös se, miten päiväkoti suhtautuu erityislapsiin. 

Kaikki yksityiset päiväkodit eivät hoida erityislapsia ollenkaan. Toisaalta jotkin päiväkodit ovat sopineet, että kunnan palveluksessa oleva varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu erityislasten kasvatukseen.

"Kesken hoitosuhteen diagnoosin saaneita lapsia on vastoin perheiden tahtoa siirretty pois yksityisistä päiväkodeista." 

Yksityiset päiväkodit saattavat markkinoida itseään esimerkiksi liikuntapainotteisina. Todellisuus voi kuitenkin Siitosen mukaan olla toinen.

"Mitoitukset on saatettu vetää niin tiukalle, että varhaiskasvattajilla ei ole käytännössä mahdollisuutta toteuttaa painotuksia."

Omavalvontasuunnitelmaan kuuluu kirjata myös se, miten lääkehoito toteutuu päiväkodissa. Apua saa Turvallinen lääkehoito -oppaasta. Se ohjeistaa myös muualla kuin terveydenhuollon yksiköissä toteutettavaa lääkehoitoa. 

Valvira suosittelee omavalvontasuunnitelma tehtäisiin myös kunnallisissa päiväkodeissa. 

Valviralla on yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvontaa tukeva ohje ja lomake sekä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen

Myös koulutustallenne on tilattavissa.