Luottamusmiehen asema paranee

Yksityissektorin luottamusmiesten asemaa on yritetty parantaa vuosia. Nyt se onnistui kilpailukykysopimuksen yhteydessä.

Kuvateksti
Yksityissektorin luottamusmiehet koulutuksessa vuonna 2007. Kuva Tuulikki Holopainen

Luottamusmies pääsee vastaisuudessa entistä paremmin koulutukseen työajalla ja pääluottamusmies saa vapautuksen työstään, jos edustettavia on vähintään 800. Myös työaikapankista voidaan vastaisuudessa sopia. Muutokset tulevat terveys-, sosiaali- ja ensihoitopalvelun työehtosopimuksiin.

– Parannukset luovat toimivaa luottamusmieskulttuuria, mikä on myös työnantajan etu. Kun luottamusmiesjärjestelmä toimii, alan maine kirkastuu, Tehyn lakimies Vappu Okkeri sanoo.

Viikottainen työaika pitenee puolella tunnilla terveyspalvelualan, sosiaalipalvelualan, ensihoitopalvelun ja Avaintan työehtosopimuksissa. Vastaisuudessa sosiaali- ja ensihoitopalveluissa voi sopia myös työaikapankista. Terveyspalvelualalla se on ollut mahdollista jo aiemmin.

Lähtökohtaisesti ammattiliitto neuvottelee työntekijän aseman parantamisesta, mutta kilpailukykysopimusneuvotteluissa liitot ovat joutuneet neuvottelemaan myös heikennyksistä. Kyse on ollut sekä palkansaajien osallistumisesta leikkauksiin että paikalliseen sopimiseen esitettyjen muutosten torjumisesta.

– Esitys oli täysin työntekijöiden etujen vastainen, Okkeri sanoo.

Tehy, ERTO ja SuPer muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön. TSN neuvottelee muun muassa Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta.

Kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos on saavutettu myös Avainta-työnantajien työehtosopimuksessa ja Työterveyslaitoksen työehtosopimuksessa. Seuren, YTHS:n ja Suun terveydenhuollon työehtosopimuksissa ei ole vielä neuvoteltu.

Tehyn valtuusto on myöntänyt Tehyn hallitukselle oikeuden hyväksyä neuvottelutulokset.                  

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

 • Viikkotyöaika pitenee 30 minuuttia
 • Nostaa viikottaisen ylityörajan
 • Alueellisten luottamusmiesten toimintaedellytysten parantaminen (alueiden ja edustettavien määrän rajaus)
 • Luottamusmieskoulutukseen pääsy tehostuu, vähintään kuusi päivää vuodessa
 • Varaluottamusmiehelle oikeus koulutukseen
 • Pääluottamusmies vapautettu työtehtävistä, kun edustettavia vähintään 800
 • Henkilöstömitoituksessa olevan luottamusmiehen ajankäyttö merkittävä työvuoroluetteloon
 • Tiedonsaantioikeus muun muassa määräaikaisten työsopimusten perusteista
 • Työaikapankki
 • Kriisilauseke voidaan ottaa käyttöön vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Käytännön toimenpiteet vaativat sekä luottamusmiehen että työntekijän hyväksynnän. Säästöt kohdistettava tasapuolisesti myös yrityksen johtoon, eikä niillä saa tavoitella kilpailuetua.

Terveyspalvelualan työehtosopimus

 • Viikkotyöaika pitenee 30 minuuttia
 • Nostaa viikottaisen ylityörajan
 • Pääluottamusmies vapautettu työtehtävistä, kun edustettavia vähintään 800
 • Luottamusmieskoulutus työaikaa
 • Luottamusmiehelle pääluottamusmiestä vastaava ehdokas- ja jälkisuoja
 • Tiedonsaantioikeuksiin laajennuksia ja parannuksia
 • Luottamusmiesajan merkitseminen työvuoroluetteloon
 • Työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää luottamusmiehen ajankäyttöä koskevan taulukon muuttamista yritysten kokoa ja edustettavien työntekijöiden määrää vastaavaksi
 • Kriisilauseke, jolla työnantaja ja luottamusmies voivat sopia poikkeuksellisissa taloudellisissa vaikeuksissa kriisisopimuksessa mainituista eduista irtisanomisten välttämiseksi. Esimerkiksi lomarahan suuruus tai vapaaksi vaihtaminen ja maksuajankohta sekä työaikalisien tason alentaminen enintään puoleen
 • Mahdollisuus sopia paikallisesti yleis- ja toimistotyöajassa enintään 13 tunnin ja jaksotyöajassa enintään 15 tunnin työvuorosta.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

 • Viikkotyöaika pitenee 30 minuuttia
 • Nostaa viikottaisen ylityörajan
 • Terveyspalvelualan parantuneet luottamusmiesmääräykset tulevat myös ensihoitopalvelualan luottamusmiesten hyväksi
 • Sopimus työaikapankista, joka ei sisällä sairausajan karenssipäivää.
 • Kriisilausekkeesta ei sovittu, koska työnantajaliitot eivät taipuneet Tehyn vaatimuksiin siitä, että säästöjen on kohdistuttava tasapuolisesti sekä yrityksen johtoon että henkilöstöön.

  Edit: 8.6.2016 klo 8.45 korjattu Terveyspalvelualan työehtosopimuksen jaksotyöajan työvuoron pituus.