Luottamusmies: Koronakuormitus hipoo kestävyyden rajoja Husissa

Kuormitus syntyy työn määrästä, henkilöstöpulasta ja osaamisvajeesta sekä lisääntyneestä ylityöstä. Työnantaja kieltäytyy neuvottelemasta paikallisesta koronalisästä.

Kuvateksti
Kouluttamattomat eivät ole ratkaisu työvoimapulaan, sillä ammattilainen hallitsee aseptisen työskentelyn ja näytteen käsittelyn. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Koronatestaus kuormittaa HUS Diagnostiikkakeskuksen henkilöstöä sekä näytteenotossa ja analytiikassa että muissa yksiköissä, joista on työntekijöitä siirretty testaukseen.

Kuormitus syntyy työn määrästä, henkilöstöpulasta ja osaamisvajeesta sekä lisääntyneestä ylityöstä.

– Analytiikassa ja vajaalla henkilöstöllä toimivissa yksiköissä kestää puolesta vuodesta vuoteen, että uusi työntekijä pystyy täysin itsenäiseen työhön, toteaa luottamusmies. Hän haluaa tilanteen arkaluontoisuuden ja kuormituksen vuoksi pysyä nimettömänä.

– Päättäjät eivät tunnu ymmärtävän, että työntekijöitä ei saada mistään nopeasti.

Myös Tehyn koordinoiva pääluottamusmies Päivi Törö on saanut viestiä jaksamisen ongelmista luottamusmiesten kautta.

Pula työntekijöistä on Törön mukaan suuri, koska uusia näytteenottopisteitä on perustettu. Lisäksi näkemyseroja aiheuttaa kahdesta vuorosta kolmeen siirtyneille maksettava 20 prosentin palkanlisä, jonka työntekijät kokevat epätasa-arvoiseksi.

– Lisää eivät saa ne, jotka ovat jo valmiiksi olleet kolmivuorotyössä.

Myös johtamisessa ja työvuorojen suunnittelussa on Törön mukaan ongelmia.

– Diagnostiikka on kliinistä työtä suoraviivaisempaa, mikä on johtanut tiukkaan työvuorosuunnitteluun. Esimerkiksi ilta- ja aamuvuoron välillä ei ole toteutunut 11 tunnin lepoaika.

Kouluttamattomat eivät kuitenkaan ole ratkaisu työvoimapulaan, sillä potilailla on oikeus terveydenhuollon ammattilaisen palveluihin. Ammattilainen hallitsee aseptisen työskentelyn ja näytteen käsittelyn.

– Kouluttamaton ei voi työskennellä erikoissairaanhoidossa.

Tehy on halunnut paikallisesti neuvotella koronalisästä, mutta työnantaja on kieltäytynyt.   

Luottamusmiehen mukaan työntekijöitä on kuormituksen vuoksi jo irtisanoutunut.

– Nuoret lähtevät opiskelemaan, kun näkevät, mitä tämä on.

Lomakausi on vastikään päättynyt, mutta moni työntekijä on kommentoinut, että loma ei riittänyt palautumiseen.

– Joillakin lomaa on vielä pitämättä, eikä ole tietoa, koska sen ylipäätään saa, kun tahti vain kiristyy. Lomia pitäisi saada, mutta silti vedetään samaa ramppia ylös vähemmällä väellä.

Kuormitusta lisää myös epätietoisuus työpaineen kestosta sekä jatkuva puhe siitä, miten testausta pitäisi nopeuttaa ja tehostaa.

– Työnantajalta kaivattaisiin nyt kiitosta rahallisessa muodossa, ei minään pizzoina. Työntekijät ovat pettyneitä siitä, että työnantaja on kieltäytynyt neuvottelemasta paikallisesta koronalisästä.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Hus on onnistunut rekrytoimaan 180 uutta työntekijää koronanäytteenottoon. Määrä ei kuitenkaan riitä, sillä testaus ja analytiikka vaativat paljon henkilökuntaa.

– Volyymit ovat valtavat, joten tilanne on haastava.

HUS houkuttelee työntekijöitä KVTES:n palkoilla, suoritepalkkioilla sekä edellä mainitulla palkanlisällä.

– Myös rekrytointilisästä on puhuttu.

Omasta talosta ei Lehtosen mukaan voi loputtomiin houkutella väkeä koronatehtäviin, koska se vaikeuttaa muita toimintoja.

– Peittoa ei voi loputtomiin leikata toisesta päästä.

Husilla oli pulaa henkilöstöstä jo ennen koronaa.

– Korona on vaikeuttanut tilannetta niin, että sairaanhoitopiirin on mahdoton tehdä kaikkea yhtä hyvin.

Lehtosen mukaan koronanäytteitä ottavassa ja analysoivassa henkilöstössä on havaittavissa taisteluväsymystä. Kuormitus on pitkään kohdistunut yksiin ja samoihin työntekijöihin.

– Työnantaja tiedostaa jaksamisongelmat ja pyrkii parantamaan tilannetta.