Muutosagentteja kotihoidon vauhdittajiksi

Ikäihmisten palvelut halutaan sovittaa maakunnissa entistä paremmin yhteen.

Maan hallitus haluaa parantaa ikäihmisten kotihoitoa kärkihankkeella, jolla rahoitetaan maakunnissa toimivia muutosagentteja. Muutosagentin keskeisin tehtävä on sovittaa yhteen iäkkäiden palveluita ja tukea kärkihankkeen kokeiluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa muutosagentin palkan. Tukea myönnetään tuleville 18 maakunnalle ja Uudenmaan alueella myös pääkaupunkiseudulle. Maakunnan kunnat valitsevat keskuudestaan kunnan, joka toimii muutosagentin työnantajana.

Rekrytoinnin voi käynnistää välittömästi. Toimintansa muutosagentit aloittavat syksyllä. Valittavien henkilöiden pitää tuntea hyvin ikäihmisten palvelut.