Myöhässä käydyt yt-neuvottelut toivat 1500 euron korvaukset tehyläisille

Oulun kaupungin liian myöhään pitämät yt-neuvottelut poikivat hyvitykset kahdeksalle tehyläiselle. Käräjä- ja hovioikeuden päätökset pysyivät voimassa korkeimmassa oikeudessa.

Kuvateksti
Korkein oikeus päätti Oulun kaupunkia koskeneen asian tehyläisten hyväksi. Kuva: iStock

Työntekijöiden ja työnantajan väliset yhteistoimintaneuvottelut on käytävä ennen kuin työnantaja voi tehdä lomautuspäätöksiä. Oulun kaupunki ei toiminut lain edellyttämällä tavalla, sillä kaupunginvaltuusto päätti lomauttamisesta talousarvioehdotuksesta päättämisen yhteydessä ennen kuin itse lomautuksista oli neuvoteltu. Näin linjasi korkein oikeus tuomiossaan.

Kaupunginvaltuusto päätti lomauttaa koko henkilöstön viideksi päiväksi joulukuussa 2013. Yt-neuvottelut käynnistyivät vasta maaliskuussa 2014, jolloin käsiteltiin lomautuksen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

– Yt-neuvottelut olisi luonnollisesti pitänyt olla käsiteltynä jo ennen lomautuksesta päättämistä. Työnantaja ei ollut toimittanut näistä neuvotteluista lain edellyttämää neuvotteluesitystä. Myös lain edellyttämän ilmoituksen te-toimistolle työnantaja antoi vasta 2014 neuvottelujen yhteydessä, sanoo Tehyn lakimies Mirja Kinnunen.

Kaupunki oli käynyt syksyllä 2013 säästötoimista yhteistoimintaneuvotteluja. Näissä neuvotteluissa ei kuitenkaan käsitelty lomauttamista vaan esillä olivat muut säästötoimenpiteet, kuten kaupungin tilojen tehokkaaseen käyttöön liittyvät asiat, työ- ja virkavapaat ja työtekijöille maksettavan yleiskorotuksen myöhentäminen.

Kahdeksan tehyläistä jätti loppuvuodesta 2015 asiasta haastehakemuksen käräjäoikeudelle, joka katsoi Oulun kaupungin rikkoneen yhteistoimintavelvoitetta. Oikeus tuomitsi työnantajan maksamaan kullekin tehyläiselle 1 500 euron hyvityksen. Kaupunki valitti asiasta hovioikeuteen, joka piti päätöksen voimassa. Kaupunki valitti päätöksestä vielä korkeimpaan oikeuteen, joka teki saman päätöksen.

– Kaikki oikeusasteet näkivät asian samalla tavalla kuin Tehy.

Käräjäoikeuden tekemän tehyläisille myönteisen päätöksen jälkeen asiasta on jätetty lisää haasteita, joiden käsittely on odottanut korkeimman oikeuden päätöstä.