Nainen on väkivallan uhri parisuhteessa – mies muissa pahoinpitelyissä

Viime vuonna tuli ilmi 5 200 tapausta, joissa lähisuhteessa oli väkivaltaa.

Kuvateksti
Puolisoiden ja entisten puolisoiden välisessä väkivallassa uhri on yleensä nainen. Kuva iStock.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 40,6 prosenttia oli avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa viime vuonna.  Osuus oli yhtä suuri vuonna 2015. Vajaa viidennes perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tapahtui entisten avio- tai avopuolisoiden välillä.

Noin puolet henkirikoksen yrityksistä ja törkeistä pahoinpitelyistä kohdistui miehiin. Puolet epäillyistä oli miehiä, kun mies oli uhrina.

Tilastokeskuksen tiedot perustuvat viranomaistietoihin. Niiden mukaan vuonna 2016 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8 800 uhria, mikä on 0,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 69,0 prosenttia oli naisia. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 77,9 prosenttia oli miehiä. Uhreista neljännes oli alaikäisiä.

Avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden välisessä väkivallassa uhri oli nainen noin 80 prosentissa tapauksista. Lukumäärällisesti avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden välinen väkivalta on edellisvuoden tasolla. Vuonna 2016 tuli ilmi 5 200 tapausta.

Epäilty oli mies yli 90 prosentissa tapauksista, kun nainen oli törkeän pahoinpitelyn tai henkirikoksen yrityksen uhri. Törkeitä pahoinpitelyitä ja henkirikoksen yrityksiä oli vuonna 2016 yhteensä 303, joista miehiin kohdistui 144.