Naiset tienaavat yhä vähemmän kuin miehet – jos nykymeno jatkuu, palkkatasa-arvo toteutuu Suomessa vasta seuraavan vuosisadan vaihteessa

STTK arvelee, että yksi ratkaisu palkkaeron kaventamiseen voisi löytyä palkka-avoimuuden lisäämisestä.

Kuva: iStock

Naisten ja miesten palkkaero on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2022 naisten ansiot ovat 84,3 prosenttia miesten ansioista. Palkkaero on Suomessa suurempi kuin Euroopan unionin maissa keskimäärin.

STTK:n tuoreen kansalaiskyselyn perusteella yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että perusteettomien palkkaerojen vähentämisessä on onnistuttu jokseenkin tai erittäin huonosti.

STTK arvelee, että yksi ratkaisu asiaan voisi löytyä palkka-avoimuuden lisäämisestä. Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia suhtautuu jokseenkin tai erittäin myönteisesti siihen, että palkkatiedot kerrottaisiin työpaikoilla nykyistä avoimemmin. Myönteisimpiä palkka-avoimuudelle ovat alle 35-vuotiaat.

Tänään 4.11. vietetään naisten palkkapäivää. STTK aloitti Naisten palkkapäivän vieton vuonna 2011. Palkkapäivä kertoo, milloin naisten palkanmaksu kunakin vuonna laskennallisesti päättyy.

STTK:n mielestä palkkaeroon on puututtava nykyistä huomattavasti tehokkaammin.

”Muussa tapauksessa palkkatasa-arvo toteutuu Suomessa käytännössä vasta seuraavan vuosisadan vaihteessa jos kehitys ylipäätään etenee oikeaan suuntaan”, STTK:n juristi Katariina Sahlberg arvioi.

myös yk on kiinnittänyt huomiota siihen, että naisten ja miesten palkkaero on Suomessa edelleen sitkeä. YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW) antoi tällä viikolla Suomelle suosituksia, jotka koskevat palkkatasa-arvon edistämistä. 

Komitea suositteli Suomelle useita toimenpiteitä palkkatasa-arvon parantamiseksi. Niihin sisältyy muun muassa samapalkkaisuusperiaatteen varmistaminen koko työmarkkinoilla palkkauksen läpinäkyvyyden ja palkkakartoitusten avulla.

Palkkatasa-arvoa pitää komitean mukaan lisätä ottamalla käyttöön analyyttisiä työn arviointi- ja luokitteluvälineitä. Lisäksi suositus kiinnittää huomiota naisenemmistöisiin toimialoihin ja muita heikommassa asemassa olevien naisten palkkauksen parantamiseen. 

Klo 13.22 lisätty tieto YK:n komitean suosituksista.