Naisten töitä ja miesten töitä – nuoret halajavat perinteisille aloille

Tekniikan lisääntyminen saattaa lisätä miesten kiinnostusta sote-aloja kohtaan.

Kuvateksti
Työmarkkinat jakaantuvat Suomessa edelleen vahvasti naisten ja miesten aloihin. Kuva iStock.

Nuorten naisten selvästi yleisin toiveammatti on sosiaali- ja terveysalalla. 27 prosenttia Nuorisobarometriin vastanneista 1529-vuotiaista naisista nimesi suosikeikseen sairaanhoitajan, lähihoitajan, terveydenhoitajan ja lääkärin työn.

Miehet haluavat työskennellä tekniikan parissa. Sote-alan ammattia toivovat miehet haluavat ensihoitajaksi tai lääkäriksi.

Suomalaiset työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet eli eriytyneet sukupuolen mukaan. Eriytyminen muun muassa rajoittaa yksilön vapautta valita koulutusta ja ammattia ja jäykistää työmarkkinoita. Segregaatio pitää yllä myös epätasa-arvoa, mikä näkyy naisalojen heikommassa palkkakehityksessä.

Segregaatio on vähentynyt Suomessa hitaasti moniin muihin maihin verrattuna. Vain 9,5 prosenttia työllisistä työskentelee Suomessa ammatissa, jossa on tasaisesti sekä miehiä että naisia.

Tutkijat Mia Teräsaho ja Miina Keski-Petäjä toteavat, että tulevaisuuden työelämälle on haitallista, jos segregaatio ei vähene. Hyvinvoinnille ja kansantaloudelle olisi tärkeää saada kaikki resurssit käyttöön täysimääräisinä.

Teknologian lisääntyminen on yksi mahdollisuus saada miehet kiinnostumaan sote-aloista, sillä naiset käyttävät teknologiaa hoitotyössä ja laboratorioissa siinä missä miehet miesaloilla.

Segregaatiota voi purkaa myös kyseenalaistamalla vallitsevia sukupuolirooleja kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä työelämässä.