Opiskelijan soveltuvuus alalle varmistetaan

Tehyn ja kolmen muun liiton esitys soveltuvuuskokeista toteutuu.

Kuvateksti
On sote-alan opintoihin hakevan etu, että hänen soveltuvuutensa työhön selvitetään jo opintoihin hakeutuessa. Kuva Lehtikuva.

Alalle soveltuvuuden arviointia ryhdytään valmistelemaan opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tehy ja kolme muuta ammattiliittoa JHL, OAJ ja SuPer jättivät vuoden alussa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle esityksen soveltuvuuskokeista.

Liitot vaativat, että ammatillisen koulutuksen reformin ja sote-uudistuksen yhteydessä säädetään alan opintoihin pakolliset soveltuvuuskokeet. SORA-säännösten (SORA=opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja), tarkoituksena on varmistaa potilaiden ja asiakkaiden turvallisuus siten, että terveydentilan tai toimintakyvyn puolesta soveltumattomia henkilöitä ei oteta sote-alojen koulutukseen.

Liitot katsoivat, että keinoja puuttua opintojen aikana esille tulevaan soveltumattomuuteen pitää lisätä. Liitot esittivät nykyistä matalampaa kynnystä myös päihdeseulalle.

– Koulutuksen järjestäjien käytössä olevat keinot puuttua soveltumattomuuteen ovat osoittautuneet toimimattomiksi ja järjestelmä raskaaksi, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti.

Ministeriö kuulee koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja SORA-lainsäädännön uudistamistarpeista ja mahdollisista ongelmista vielä tänä keväänä.

– Potilasturvallisuudelle on välttämätöntä, että sote-alalle hakeutuu sille soveltuvia ja motivoituneita opiskelijoita. Myös hakijalle on eduksi, että hänen soveltuvuutensa työhön selvitetään jo opintoihin hakeutuessa, sanoo Grahn-Laasonen.

Ympäri maan on jo käynnistetty erilaisia sote-uudistuksen tarvitsemaan osaamiseen keskittyviä hankkeita, mutta valtakunnallinen koordinaatio koulutusjärjestelmän tasolla on puuttunut. Ministeriö käynnistää sote-osaamisen kehittämisprosessin, jossa kartoitetaan osaamisen uudistamisen tarpeet ja varmistetaan niihin vastaaminen korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa.