Ota kantaa vapauteen valita

Mitä toivot asiakkaan valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut otakantaa.fi -palvelussa kyselyn asiakkaiden valinnanvapaudesta.

Kyselyllä kerätään valmistelun tueksi näkemyksiä siitä, kuinka laajaa valinnanvapautta ihmiset toivoisivat. Kyselyssä voi ottaa kantaa myös selvityshenkilöryhmän ehdotuksiin valinnanvapauden toteuttamistavoista. Lisäksi pyydetään näkemyksiä siitä, millaista tukea asiakkaan tulisi saada valinnan tekemiseksi.

Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vastausaikaa on 18.4.2016 saakka.

Vastauskooste julkaistaan alueuudistus.fi-sivustolla heti huhtikuussa  ja sitä hyödynnetään sote-uudistuksen valmistelussa.

Kyselyyn voi vastata Otakantaa-palvelussa.