Paikallinen sopiminen onnistui Seinäjoella – Tehy pelasti leikkausyksikön joululomat

Tehy torppasi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työvuorosuunnitelmat, jotka olivat työehtosopimuksen vastaisia. Nopean toiminnan ansioista leikkausyksikön työntekijöillä on mahdollista pitää suunnitellut lomat tai halutessaan tehdä töitä.

Kuvateksti
Viikottainen työvuorolista näkyy monessa paikassa seinältä. Kuva: Pasi Leino

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin leikkausyksikössä ja joissakin muissa yksiköissä oli joulun ajaksi vahvistettu kolmen viikon työvuoroluettelo, mutta osa merkinnöistä oli epäselviä.

”Pieni k-kirjan oli työntekijöille uusi merkintätapa, ja he kysyivät esimieheltä, mitä se tarkoittaa. Esimiehen mukaan lähempänä joulua selviäisi, onko työntekijä kyseisinä päivinä töissä vai lomalla,” kertoo Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja.

Työntekijät olivat yhteydessä luottamusmieheen. Rapinojan mukaan kävi ilmi, että pieni k-kirjain oli merkitty sellaisille päiville, joihin työntekijät olivat toivoneet lomaa. Työnantaja oli samalla jättänyt vuosilomat vahvistamatta.

”Työnantaja ilmeisesti pyrki varautumaan joulun mahdollisesti muuttuvaan työvoimantarpeeseen tällä erikoisella tavalla suunnitella ja merkitä työvuorot. Vaikka työntekijät ottivat yhteyttä luottamusmieheen, työnantaja ei suostunut muuttamaan merkintöjä.”

Tehy selvitti tilannetta yhteistyössä pääluottamusmies Vesa Maunukselan ja ammattiosaston puheenjohtaja Jarmo Latvalan kanssa. Pian kävi ilmi, että työnantajan toiminta on Kunta-alan työehtosopimuksen vastaista.

KVTES:n mukaan vuosiloma pitää ilmoittaa kuukautta tai jos se ei ole mahdollista, niin viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. Lisäksi KVTES:ssa on määräys, jonka mukaan työpäiville tulee suunnitella työaika täsmällisin kellonajoin.

Tehy otti yhteyttä Kunnalliseen työmarkkinalaitokseen (KT), jonka tehtäviin kuuluu valvoa sitä, että työnantajat noudattavat työehtosopimusta. Tehyn valvontavaatimus johti tulokseen, ja KT otti työnantajaan yhteyttä.

KT:n yhteydenoton jälkeen asia otettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uudelleen käsittelyyn työnantajan ja luottamusmiesten kesken.

Paikallisesti sovittiin, että työntekijät saavat itse valita, haluavatko kyseessä oleville päiville vuosiloman vai tulevatko töihin. Lisäksi sovittiin, että jos jollekulle on tästä työehtosopimuksen vastaisesta menettelystä aiheutunut suoraa taloudellista vahinkoa, työnantaja korvaa sen kuittia vastaan.

”Nopealla toiminnalla saimme tilanteen oikaistua ja vältimme oikeudenkäynnin työtuomioistuimessa. Jos työpaikalla syntyy epäselvä tilanne, kannattaa aina olla yhteydessä ensisijaisesti luottamusmieheen ja sitten Tehyyn,” muistuttaa Rapinoja.