Paineluelvytys parantaa mahdollisuuksia

Sydänpysähdyksen saaneet selviytyvät sitä paremmin, mitä nopeammin ensihoito saapuu.

Kun ihminen saa sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella, on vain muutama minuutti aikaa pelastaa potilas. Mahdollisuuksia parantavat maallikoiden antama ensiapu, ensihoito sekä hoito teho-osastolla. Tiedot käyvät ilmi Itä-Suomen yliopistossa tarkastetusta väitöstutkimuksesta.

Potilaat selviytyivät sitä paremmin, mitä nopeammin ensihoito tuli paikalle. Alueellisia eroja tutkimuksessa ei selvitetty.

Alle puolta potilaista paineluelvytettiin ennen ensihoidon tuloa. 

– Paikalla olijoiden pitäisi rohkeasti aloittaa paineluelvytys, johon saa hätäkeskuksesta hyvät ohjeet, ensihoitolääkäri Pamela Hiltunen sanoo.

Hiltunen selvitti väitöstutkimuksessaan sairaalan ulkopuolella sydänpysähdyksen saaneiden hoitoketjua ja selviytymistä. Hän keräsi itäisestä ja eteläisestä Suomesta sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella saaneiden potilaiden tiedot puolen vuoden ajalta vuonna 2010. Heistä yksi viidestä selvisi sydänpysähdyksen jälkeen sairaalasta kotiin, ja vuoden kuluttua elossa oli noin kolmetoista prosenttia. 

Maallikkoelvyttäjien antamaa elvytystä tulisi lisätä. Keinoja voisivat olla elvytysopetus työpaikoilla, kouluissa ja oppilaitoksissa – melko pienetkin lapset pystyvät elvyttämään.

Tutkimustyötä varten tarvittaisiin elvytyspotilaista kansallinen tietokanta. Se antaisi myös ensihoidolle, hätäkeskuksille ja sairaaloille mahdollisuuden tarkastella selviytymisketjun toimivuutta alueellaan tai koko maassa, mikä auttaisi parantamaan sydänpysähdyksen saaneiden potilaiden hoitoketjua ja -tuloksia.

Hiltusen väitöstutkimus Out-of-hospital Cardiac Arrest in Finland  tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 29. huhtikuuta.