Palkkaerojen kurominen umpeen alkaa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus sisältää sitovia korotusvelvoitteita myös seuraaville sopimuskausille.

Kuvateksti
Muun maussa yksityisiä päivä- ja hoivakoteja koskenut lakonuhka väistyi. Kuva: Kaisa Siren

Valtakunnansovittelijalta saatu ehdotus yksityiselle sosiaalipalvelualalle sisältää palkkaeroja pienentäviä ja nollasopimuksen käyttöä rajoittavia elementtejä. Ne olivatTehyn, SuPerin ja Erton asettamat neuvottelutavoitteet. Liittojen hallinnot ovat hyväksyneet esityksen. 

– Neuvotteluja vaikeutti työnantajaliiton sitoutuminen Elinkeinoelämän Keskusliiton yleiseen linjaan eli palkankorotusten enimmäismäärään. Tähän yleiseen linjaan on myös valtakunnansovittelija sitoutunut, sanoo Tehyn lakimies Vappu Okkeri.

Sopimus tuo palkankorotukset, jotka maksetaan kaikille yhteensä 2,67 prosentin suuruisena yleiskorotuksena kahden vuoden aikana. Lisäksi sopimuskauden aikana korotetaan kunkin palkkaryhmän vähimmäispalkkaluokkaa yhteensä 1,9 prosentin lisäkorotuksella. Näin muodostuvat uudet vähimmäispalkkaluokat.

Enimmillään korotukset ovat sopimuskauden aikana 4,57 prosenttia.

Lisäksi sopimukseen kuuluu palkkaselvitystyöryhmän perustaminen.

– Kirjaus sisältää velvoittavia sitoumuksia vähimmäispalkkakorotuksista myös tuleville sopimuskausille, kiittelee Okkeri.

Työryhmän on tarkoitus pienentää perusteettomia palkkaeroja sosiaalipalvelualan ja kuntasektorin keskimääräisten tehtäväkohtaisten palkkojen välillä. Korotuksia kohdennetaan erityisesti niihin vähimmäispalkkoihin, joissa ero kunta-alan tosiasialliseen palkkatasoon on suurin.

Tarkoituksena on tehdä vähimmäispalkkakorotuksia myös 31.3.2020 päättyvää sopimuskautta seuraavissa palkkaratkaisuissa.

Nollasopimusten käyttöä rajoitetaan työehtosopimuksessa merkittävällä tavalla. Sopimukseen tulee huomattavasti ehdotettua lainsäädäntöä tiukempi kirjaus vaihtelevan työajan sopimusten käytöstä. Tämä auttaa poistamaan nollasopimusten käyttöön liittyviä ongelmia ja väärinkäytöksiä alalla.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 –31.3.2020. Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa vanhustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa sekä mielenterveyskuntoutujien ja nuorten parissa tehtävässä työssä.

Erto, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN, joka neuvottelee muun muassa yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksesta. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla TSN on suurin palkansaajien edustaja.