Pelkoa, järkytystä, surua ja syyllisyyttä – Tutkija: Lääkevirheen tehnyt tarvitsee tukea

"Asianmukainen tuki sekä ratkaisee ongelmatilanteet että ehkäisee uusia lääkitysvirheitä ja kannustaa avoimuuteen vaaratapahtumien raportoinnissa", toteaa väitöskirjatutkija Sanu Mahat Itä-Suomen yliopistosta.

Kuvateksti
Suuri työtaakka ja hoitohenkilöstön vaje tunnetusti lisäävät lääkkeiden antovirheiden vaaraa.
Kuva: Jaakko Martikainen

Terveydenhuollon ammattilaiset syyttävät itseään väärin annetuista lääkkeistä. Virheen tehnyt päätyy syyttämään itseään erityisesti silloin, jos hän ei saa tukea virheen käsittelyyn.

Tuore tutkimus löysi lääkkeiden antovirheitä koskevista vaaratapahtumailmoituksista ilmaisuja, jotka tavallisimmin kuvasivat pelkoa, järkytystä, surua ja syyllisyyttä. Osa kuvasi myös epätoivoa ja kyseenalaisti ammattitaitonsa.

Tutkimusaineistona käytettiin Englannin ja Walesin kansalliseen vaaratapahtumien raportoimisjärjestelmään ilmoitettuja lääkkeiden antovirheitä vuodelta 2016.

Työtoverien ja esihenkilöiden ymmärtäväinen suhtautuminen ja opastus auttavat hallitsemaan kielteisiä tunteita. 

"Asianmukainen tuki sekä ratkaisee ongelmatilanteet että ehkäisee uusia lääkitysvirheitä ja kannustaa avoimuuteen vaaratapahtumien raportoinnissa", toteaa väitöskirjatutkija Sanu Mahat Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta.

Suuri työtaakka ja hoitohenkilöstön vaje tunnetusti lisäävät lääkkeiden antovirheiden vaaraa. Myös virheiden aiheuttama henkinen ahdinko voi vaikuttaa hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen.

Lääkkeiden antovirheet voivat tutkijoiden mukaan johtaa myös pitkäkestoisiin mielenterveyshaittoihin ja traumoihin, mikä voi johtaa työuran katkeamiseen. 

"Olisi tärkeää luoda toimintamalleja, joissa virheet käsitellään avoimesti ja syyllistämättä ja virheen tehnyttä tuetaan asianmukaisesti. Lisäksi on syytä pyrkiä tunnistamaan ja vähentämään työympäristössä virheille altistavia tekijöitä." 

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston ja King’s College London -yliopiston yhteistyönä.

Tulokset julkaistiin BMC Health Services Research -lehdessä.