Pohjois-Savo yhtenäisti ensihoidon työajat ja palkat – viikkotyöaika lyheni ja palkat harmonisoitiin korkeimpaan

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyi vuodenvaihteessa ensihoidon työntekijöitä sekä sairaanhoitopiiristä että Kuopion pelastuslaitokselta.

Kuvateksti
Työntekijöiden työehdoissa oli eroja sekä viikkotyöajassa että palkkauksessa.
Kuva: Liisa Takala

Ensihoidon työntekijöiden työaika ja palkkaus on yhdenmukaistettu Pohjois-Savon hyvinvointialueella vuoden alusta.

Viikkotuntiaika on 38 tuntia 15 minuuttia. Poikkeuslupa aluehallintovirastolta on haettu 24 tunnin vuoroihin. Palkat puolestaan harmonisoitiin korkeimpiin palkkoihin.

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyi vuodenvaihteessa ensihoidon työntekijöitä sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä että Kuopion pelastuslaitokselta. Yhteensä heitä on noin 250. 

Työntekijöiden työehdoissa oli eroja sekä viikkotyöajassa että palkkauksessa.

Pelastuslaitoksella oli käytössä 42 tunnin viikkotyöaika ja aluehallintoviraston poikkeuslupa 24 tunnin työvuoroihin. Sairaanhoitopiirissä oli puolestaan jo vuodesta 2012 ollut ensihoidossa sama viikkotyöaika kuin sairaanhoitopiirissä muuallakin eli 38 tuntia 15 minuuttia ja poikkeuslupa 24 tunnin työvuoroihin. 

Palkkaus puolestaan vaihteli niin, että pelastuslaitos maksoi perustason lähihoitajille 30 euroa parempaa palkkaa kuin sairaanhoitopiiri.

Sairaanhoitopiiri taas maksoi perustason ensihoitajille 190 euroa ja hoitotason ensihoitajille 120 euroa  parempaa palkkaa kuin pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksella oli käytössä kokonaispalkka; sairaanhoitopiiri puolestaan maksoi normaalisti tehtäväkohtaisen palkan päälle epämukavan työajan korvaukset tehtyjen työtuntien mukaan työn vaativuuden arvioinnin perusteella.    

Tehyläisiä ja superilaisia edusti neuvotteluissa Tehyn koordinoiva pääluottamusmies Hilkka KontiainenHän muistuttaa, että ensihoitajat ovat terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä, jotka kuuluvat muiden tavoin sote-sopimuksen piiriin. Avin poikkeuslupa 24 tunnin vuoroista onnistuu samalla viikkotyöajalla kuin muillakin. 

"Sairaanhoitopiirin työaikamalli oli kymmenen vuoden ajan osoittautunut toimivaksi, joten oli järkevää valita se."

"Viikossa kolme tuntia ja 45 minuuttia pidempi työaika on kuukaudessa 15 tuntia ja vuodessa 180 tuntia, jos vuosilomaa ei oteta lukuun."

"42 tunnin viikkotyöajassa ei yleensä oteta huomioon arkipyhälyhennyksiä, mikä tarkoittaa 24 tunnin vuoroja vuositasolla jopa kahdeksan yhdeksän kertaa enemmän kuin 38 tunnin ja 15 minuutin viikkotyöaikaa tekevät. Isompaa tuntimäärää ei myöskään ole otettu yleensä huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa."

Palkkauksessa siirryttiin työn vaativuuden arvioinnin mukaiseen järjestelmään ja palkat harmonisoitiin korkeimman palkan mukaisiksi.

Viralliset päätökset avista haettavasta poikkeusluvasta tehtiin viime vuoden lopulla. Päätös palkkauksesta tehtiin tammikuun puolessa välissä. Muutokset tulivat takautuvasti voimaan tammikuun alusta.