Pysy kartalla soten vaiheissa

Tiekartassa on hyviä esimerkkejä, tietoa lainsäädännöstä ja tausta-aineistoa sote- ja maakuntauudistusten alueellisen valmistelun tueksi.

Kuvateksti
Uudesta työkalusta on apua soten valmistelussa. Kuva Taina Sohlman/iStock.

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen valmistelun tueksi on tehty tiekartta, joka sisältää neljä eri vaihetta.

‒Tiekartassa kerrataan lainsäädäntöä. Siellä on myös hyviä esimerkkejä eri puolilta Suomea. Niitä koko ajan täydennetään, kun maakunnista kuullaan, että jossain on ideoitu hyvä tapa, sanoo lääkintöneuvos Taina Mäntyranta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tiekartta kertoo, mitä asioita eri vaiheissa pitää ottaa huomioon ja mitä toimia alueilla tulisi tehdä. Parhaillaan käynnissä oleva vapaaehtoinen valmisteluvaihe jatkuu ensi kesään asti. Sitten tulee väliaikainen hallinto, ja sen jälkeen maakuntavaltuustojen vaalit vuoden 2018 alussa. Soten järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta. 

Useat maakunnat ovat jo perustaneet työryhmiä, jotka miettivät soten ja maakuntien tulevaa työtä ja järjestelyjä. Työryhmien jäsenet voivat hyödyntää tiekarttaa valmistelutyössään. 

Tiekartassa on linkkejä eri ministeriöiden aineistoihin, ja siellä on myös THL:n ja Kuntaliiton tuottamaa aineistoa. Päävastuussa ovat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Kutakin vaihetta klikkaamalla avautuu tarkempia ohjeita, ideoita tai jatkolinkkejä. Tiekartta rakentuu maakuntalaissa mainittujen 20 tehtävän mukaan.

Karttaan on nyt kuvattu esivalmisteluvaiheessa tarvittavat toimet. Tiekarttaa täydennetään uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön valmistelun edetessä. Kansallista tukea koskevia osioita täydennetään myös alueilta saatavan palautteen ja toiveiden pohjalta.