Riita lomarahojen leikkauksen korvauksista keskeytti kunta-alan neuvottelut

Kuntasektorin työmarkkinaneuvottelut keskeytyivät riitaan lomarahaleikkauksen kompensaatiosta. Neuvottelujen vauhdittamiseksi SuPer ja Tehy julistavat kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Kuvateksti
Tehyn valtuusto käsitteli 1.helmikuuta ylimääräisessä kokouksessaan neuvottelutilannetta. Kuvassa keskellä edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi. Kuva: Kirsi Tuura

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy julistavat kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa tiistaina 6. helmikuuta kello 7.

Tällä toimella ammattiliitot haluavat vauhdittaa kunta-alan työmarkkinaneuvotteluja, jotka keskeytyivät sunnuntaina 4. helmikuuta iltapäivällä. Keskeytymisen syynä on riita lomarahaleikkauksen kompensoimisesta.

Virka- ja työehtosopimukset kunta-alalla päättyivät 31. tammikuuta, joten työpaikoilla vallitsee ns. sopimukseton tila, jolloin työtaistelutoimet ovat mahdollisia. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä on kaikkiaan noin 130 000 kuntasektorin työntekijää.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen työtaistelutoimi. Sen voimassa ollessa superilaiset ja tehyläiset ovat töissä ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta eivät tee ylityötä eivätkä vaihda vuoroja.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työnantaja vastaa potilasturvallisuudesta ja riittävästä määrästä henkilöstöä.

 Lomarahaleikkaus on julkisen sektorin työntekijöille todella epäreilu ja leikannut ihan arkista kulutusta, kun palkka on muutenkin pieni, muistuttaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Niin sanotun kilpailukykysopimuksen myötä kuntasektorin työntekijöiden lomarahoja leikataan 20172019. Tehyn puheenjohtaja muistuttaa, että Suomen taloudellinen tilanne on parantunut merkittävästi kiky-sopimuksen tekemisen ajankohdasta.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola korostavat, että valtiovalta ei voi vältellä vastuutaan, kun tärkein peruste koko leikkaukselle on väistynyt ja taloustilanne on odotettuakin parempi. He muistuttavat, että hoitohenkilöstöllä on paljon epävarmuutta ja uhkakuvia sote- ja maakuntauudistuksen takia.

– Koulutettu hoitohenkilöstö on selvästi suurin henkilöstöryhmä, jonka osaamisen ja työpanoksen varassa sote-palvelut ovat 24/7. Jos hoitajat suututtaneeseen lomarahaleikkaukseen ei löydy mitään vastaantuloa, myötämielisyyttä uudistuksillekin on koko ajan vähemmän, he sanovat järjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

Lisää tietoa Tehyn verkkosivuilta ja some-kanavista.