Riskilääkkeet on nyt määritelty – listalla myös tuttuja käsikauppalääkkeitä

Uusi riskilääkeluokitus auttaa tunnistamaan keskeiset suuren riskin lääkkeet eri sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla.

Kuvateksti
Luokitus auttaa ammattilaisia kiinnittämään huomiota myös lääkkeisiin, joita tulee harvemmin työssä vastaan. 
Kuva: Jaakko Martikainen

Yleisesti käytössä olevat käsikauppalääkkeet parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet ovat esimerkkejä riskilääkkeestä. Muita riskilääkkeitä ovat esimerkiksi veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, diabetes- ja syöpälääkkeet sekä opiodit. 

Fimea julkaisi tänään kansallisen riskilääkeluokituksen. Luokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Fimea on lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus.

Luokitusta on ollut laatimassa asiantuntijatyöryhmä.

Luokitus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille. Se auttaa tunnistamaan keskeiset suuren riskin lääkkeet eri sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla. Luokitus tukee lääkehoitoja koskevaa kliinistä päätöksentekoa sekä lääkehoitojen suunnittelua ja toteuttamista lääkehoitoprosessin eri vaiheissa.

"Riskilääkkeet pitää määritellä työpaikan lääkehoitosuunnitelmassa", sanoo lääkitysturvallisuuskoordinaattori Marianne Kuusisto Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksesta. Hän puhui Fimean järjestämässä webinaarissa. 

Luokituksessa kuvataan riskilääkkeiden vakavat seuraukset sekä merkittävimmät riskit. Luokitus auttaa ammattilaisia kiinnittämään huomiota myös lääkkeisiin, joita tulee harvemmin työssä vastaan. 

"Suuren riskin lääkkeet eivät välttämättä aiheuta oikein käytettynä enempää vaaratilanteita kuin muutkaan lääkkeet. Virheellisesti käytettyinä ne voivat kuitenkin aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaalle", sanoo lääkitysturvallisuuskoordinaattori Lotta Schepel Husista.

Lääkkeiden riskit perustuvat lääkkeen ominaisuuksiin tai virheisiin ja puutteisiin lääkehoidon toteuttamisessa tai lääkkeen käytössä.

"Potilas saattaa saada esimerkiksi liian vähän tai liian paljon insuliinia tai lyhyt- tai pitkävaikutteisen insuliinin käyttö menee epähuomiossa väärin", sanoo lääkitysturvallisuuskoordinaattori Terhi Toivo Taysista. 

Parasetamoli on Toivon mukaan lääke, jota ei yleisesti käytettävänä käsikauppalääkkeenä mielletä riskilääkkeeksi.

"Parasetamoli aiheuttaa maksavaurion riskin pienelläkin yliannostuksella. Lääkettä myydään eri kauppanimillä, mikä saattaa aiheuttaa sekaannusta." 

Luokitus on laadittu mahdollisimman laajaksi, jota eri kohderyhmät pystyvät hyödyntämään sitä. Tulevaisuudessa voidaan laatia kohdennettuja luokituksia esimerkiksi lasten lääkityksestä. 

27.4. klo 13.47 muokattu otsikkoa ja lisätty maininta tulehduskipulääkkeistä.