Röntgenhoitajalle tarjolla uusi ura

Säteilylain muutokset lisäävät terveydenhuollon henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen tarvetta.

Kuvateksti
Säteilylain kokonaisuudistus on valmisteilla. Kuva Lehtikuva.

Maan hallituksen esitys säteilylain kokonaisuudistuksesta on lausuntokierroksella. Tehyn mielestä uudistus antaa entistä paremman mahdollisuuden suojella väestön ja hoitohenkilöstön terveyttä säteilyn aiheuttamilta haitoilta.

Ehdotuksen yksi uudistus on se, että toiminnanharjoittajan on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa, joka osallistuu työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Koska röntgenhoitaja on lääketieteellisen säteilykäytön asiantuntija, tämä voi toimia säteilyturvavastaavana. Uusi tehtävä kasvattaa työn vaativuutta ja tarjoaa uusia urakehitysmalleja.

– Siihen tarvittava osaaminen pitää varmistaa riittävällä lisä- ja täydennyskoulutuksella ja työkokemuksella. Uusi tehtävä laajentaa röntgenhoitajan tehtävänkuvaa, jolloin se on otettava huomioon myös palkassa, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti.

Lakiesitys velvoittaa toiminnanharjoittajan huolehtimaan säteilytoimintaan osallistuvien täydennyskoulutuksesta. Tehyn mielestä koulutuksen sisällöstä ja laajuudesta täytyy säätää asetuksella tai määrätä viranomaispäätöksellä.

Tehyn mukaan on edelleen perusteltua, että toiminnanharjoittajalla on velvollisuus selvittää työntekijän aiempi säteilyaltistus ennen säteilytyön aloittamista. Työnantajalla ei ole oikeutta päättää työntekijän työsuhdetta, kun työntekijän säteilyannos ylittyy, vaan silloin työntekijä pitää siirtää toiseen tehtävään.

Lakiesitys antaisi sairaanhoitajalle ja suuhygienistille rajatun oikeuden kirjoittaa lähetteen röntgentutkimukseen. Tehy katsoo, että tähän vaadittavasta työkokemuksesta ja lisäkoulutuksesta tulee säätää valtioneuvoston asetuksella.

– Kun koulutuksen tasoa ja laajuutta suunnitellaan, sitä pitää verrata sairaanhoitajien rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta koskevaan koulutukseen, muistuttaa Kurtti.

Tehy on valmistellut esitykseen liittyen lausunnon yhdessä Suomen Röntgenhoitajaliiton, Suomen sairaanhoitajaliiton ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliiton kanssa.