Ruuhkautunut rekisteri: Uusi, yksityinen palveluntuottaja joutuu odottamaan kuukausia toiminnan aloittamista

Yksityisten sote-palvelutuottajien rekisterin ruuhkautunut jono kasvaa entisestään. Rekisteröinnin saaminen voi kestää kuukausia eikä toimintaa voi aloittaa ilman lupaa.

Kuvateksti
Toiminimellä toiminut terveydenhuollon itsenäinen ammatinharjoittaja on uuden lain myötä yksityinen palveluntuottaja.
Kuva: Aki Rask

Valviran Soteri-rekisteri on ollut koko alkuvuoden pahasti ruuhkautunut. Tämä hidastaa ja siirtää uuden hoivakodin avaamista tai muun yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon potilastyön aloittamista.

Syynä on vuoden alusta voimiaan tullut sote-valvontalaki, joka on muuttanut erityisesti yksinyrittäjien tilannetta. Toiminimellä toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat muuttuivat uuden lain myötä yksityisiksi palveluntuottajiksi.

Aiemmin he saivat aloittaa toimintansa pelkällä ilmoituksella aluehallintovirastoon. Nyt heidän on odotettava viranomaisen myönteistä rekisteröintipäätöstä ennen toimintansa aloittamista.

”Poikkeusjärjestelyjä ei ole näköpiirissä, sillä se vaatisi, että ministeriö avaa lain sisällön. Viranomaiset toimivat nyt sote-valvontalain mukaan”, sanoo Valviran sosiaali- ja terveydenhuolto-osasto johtaja Helena Mönttinen.

Palveluntuottajarekisteri Soteri on Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen rekisteri. Soteri kokoaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot yhteen paikkaan.

Valviran mukaan Soterissa oli tammikuun lopulla noin 2200 hakemusta, kun rekisteröintipäätöksiä on saatu valmiiksi noin 230. Jono on kasvanut entisestään. Tällä hetkellä käsittelyä odottaa noin 2 950 hakemusta, kun päätöksen on saanut noin 600 hakemusta.

Nykyisellä noin 400 hakemuksen kuukausitahdilla jonon viimeiset tulisivat saamaan päätöksen lokakuussa.

”Uskon, että tässä ei mene näin kauan. Kyseessä on iso muutos. Hakemusten käsittelyssä auttaa, kun tiedot täyttää oikein. Valitettavasti järjestelmä ei pakota täyttämään hakemusta kaikilta osin. Siksi meidän pitää vielä kehittää ohjeistustamme.”

Valviran tiedotteen mukaan Valvirassa ja aluehallintovirastoissa on lisätty henkilöstöä sekä hakemusten käsittelyyn että asiakkaiden neuvontaan, yhteensä noin 30 henkilöä. Ruuhkan purkamiseksi on tehty myös runsaasti ylityötä.

Valviran mukaan ruuhkautunut tilanne johtuu tavanomaisesta poikkeavasta, suuresta rekisteröintihakemusten määrästä, uuden palveluntuottajarekisteri Soterin sähköisen asioinnin alkuvaiheen puutteista sekä uuden sote-valvontalain vaatimuksista. Mukana on myös viime vuodelta siirtyneitä hakemuksia.

Sote-valvontalain mukaan 1.1.2024 lähtien yksityiset palveluntuottajat eivät saa aloittaa toimintaansa ennen kuin palveluntuottaja ja sen palveluyksiköt on rekisteröity Soteri-rekisteriin.

Vanhat, ennen uuden sote-valvontalain voimatuloa toimineet palveluntuottajat voivat jatkaa toimintaansa, ellei toiminnassa ole tapahtunut sitä edellyttäviä muutoksia. Näiden palveluntuottajien ei tarvitse tarkistaa Soteri-rekisterissä olevia tietojaan maaliskuun 2024 loppuun mennessä, koska rekisterin tietosisältöjä koskeva työ on kesken. Valvira on ilmoittanut tiedottavansa, kun työ on valmis.

Jatkossa kaikilla palveluntuottajilla on velvollisuus tarkistaa ja päivittää Soteri-rekisterissä olevat tietonsa joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä.