Saattohoitoa tulisi saada yhdenvertaisesti

Oireita lievittävän hoidon osaaminen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perustaitoihin.

Kuvateksti
Oireita lievittävä hoito perustuu ennakoivaan hoitosuunnitelmaan. Kuva: iStock

Nykyisin oireita lievittävä hoito ja saattohoito eivät sisälly riittävästi terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden perusopetuksen ja jatkokoulutuksen opetussuunnitelmiin. Tätä puutetta korjaamaan sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uudet palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa koskevat suositukset, jotka antavat laatukriteerit koskien koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Oireita lievittävän hoidon osaamista tarvitaan hoivayksiköistä erikoissairaanhoitoon, ja se kuuluu osaksi kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perustaitoja.

Oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn ennakoivaan hoitosuunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen. Oireita lievittävää hoitoa annetaan sairauden kaikissa vaiheissa. Saattohoitopäätös tehdään, kun kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana.

Ministeriön julkaisemat suositukset perustuvat kolmiportaiseen malliin palvelujen järjestämisestä perustasolla, erityistasolla ja vaativalla erityistasolla. Mallin pohjalta voidaan alueellisesti suunnitella palveluketjut ja sopia työnjaosta. Alueellisina olosuhteina esimerkiksi pitkät välimatkat vaikuttavat siihen, minkälaista palvelutasoa on tarkoituksenmukaista ylläpitää ja millä keinoin palvelujen tarpeeseen vastataan.

Perustason palvelut turvaavat saattohoidon lähellä potilaan kotia. Perustasoon kuuluvat esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon yksiköt. Perustasoa ovat myös muut ympärivuorokautisen hoidon yksiköt, joissa potilaita hoidetaan elämänsä loppuun saakka.

Erityistasolla saattohoito on pääasiallinen toimi ja henkilökunta on erityiskoulutettua. Erityistasoon kuuluvat palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksiköt. Suositeltava väestöpohja on vähintään 50 000 asukasta, jotta yksikössä on riittävä potilasmäärä osaamisen ja laadun varmistamiseksi.

Vaativan erityistason muodostavat yliopistosairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset.