Sairaanhoitaja entistä tyytyväisempi työoloihinsa

Hoidon laatu näkyy hyvinvointina työssä.

Kuvateksti
Sairaanhoitajan hyvinvointi ja laadukas hoito kulkevat käsi kädessä. Kuva Jari Kesti.

Sairaanhoitajat kokevat työolonsa aikaisempaa paremmiksi. Vaikka laskeva trendi on saatu taitettua, työtyytyväisyys on edelleen vain tyydyttävällä tasolla. Tämä käy ilmi nyt neljännen kerran julkaistavasta Sairaanhoitajien työolobarometristä, joka kartoittaa sairaanhoitajien työoloja, työhyvinvointia ja alan vetovoimaisuutta.

– Tulevaisuudessa palveluiden laadusta sekä henkilöstön työhyvinvoinnista tulee kilpailuvaltti, toteaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Barometri osoittaa juuri tämän, sillä työhyvinvoinnin kannalta tärkeimpänä osa-alueena sairaanhoitajat pitävät työyksikön korkeatasoista hoidon laatua. Ammatissa toimivat sairaanhoitajat ovat ylpeitä työstään ja haluavat tehdä merkittäväksi kokemansa työnsä hyvin.

Vastaukset kerättiin sähköisesti Hyvän työpaikan kriteerit -kyselyllä syksyllä 2016. Kriteerit muodostuvat kuudesta osatekijästä, joita ovat toimivat käytännöt, osallistava johtaminen, työn palkitsevuus, asiantuntijuuden kehittäminen, korkeatasoinen hoidon laatu sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen.

Vuoden 2016 tulokset osoittavat kaikkien osa-alueiden arviointien parantuneen merkittävästi vuoden 2014 mittauksesta ja ylittyneen selkeästi myös aikaisemmista mittauksista.

Edelleen kritiikkiä saavat osaamistarpeeseen perustuva rekrytointi, työhyvinvointia tukevan toiminnan suunnitelmallisuus, palkkauksen kannustavuus, työnohjauksen saatavuus, henkilöstömäärän- ja ammattirakenteen vastaavuus suhteessa työn vaativuuteen ja mahdollisuus suoriutua työstä suunnitellulla työajalla.

Tyytymättömimpiä työelämään ovat 26–35-vuotiaat sairaanhoitajat.