Sairaanhoitajaliiton kysely: Sairaanhoitaja ei ole pelkkä käsipari – hoidon laatu kärsii siirroissa yksiköstä toiseen

Hallitsemattomaksi kasvanut vastuu kuormittaa sairaanhoitajia.

Kuvateksti
Sairaanhoitajaliiton kyselyssä nousee esiin myös se, että sairaanhoitajan työ itsessään koetaan monipuoliseksi ja merkitykselliseksi. Kuva: Harri Nurminen

Joillakin työpaikoilla on tapana siirtää sairaanhoitajia yksiköstä toiseen jopa kesken työvuoron. Sairaanhoitajaliiton kyselyn mukaan menettely kuormittaa kohtuuttomasti sairaanhoitajan itsensä lisäksi sekä vastaanottavaa että lähettävää yksikköä. Siirtely yksiköstä toiseen on riski myös potilasturvallisuudelle.

Sairaanhoitajaliitto kysyi hoitotyötä tekeviltä sairaanhoitajilta ja esihenkilöiltä kokemuksia oman työyksikön henkilöstötilanteesta. Kyselyyn vastasi 2740 henkilöä.

Työnantajat perustelevat sairaanhoitajien kierrätystä tehokkaalla resurssien käytöllä.

Kyselyn mukaan sairaanhoitajat pitävät ammattinsa ja osaamisensa vähättelynä oletusta siitä, että he pärjäävät ilman perehdystä missä vain. Pelkkä 'käsipari'-ajattelu ei anna luotettavaa kuvaa sairaanhoitajan ammattitaidosta. 

”Sairaanhoitajia siirretään kesken työvuoron auttamaan, käsipariksi. Kaikkien pitäisi osata tehdä kaikkea. Erikoistumista ei enää pidetä tärkeänä", Sairaanhoitajaliiton asiantuntija Liisa Karhe sanoo.

Siirtely voi vaikeuttaa hoidon toteutumista.

Esimerkiksi lääkepistosta voidaan joutua siirtämään siksi, että paikalla ei ole sairaanhoitajaa, joka sen voisi antaa. Hoidot, toimenpiteet ja vastaanotot viivästyvät ja siirtyvät. Potilaita ja heidän tilaansa ei ehditä seuraamaan riittävästi.

Asiakkaiden kanssa ei ehditä keskustella, ja kokonaistilanteen hahmottaminen jää puutteelliseksi.