Sairaanhoitopiirien kulut säilyneet tavoitteessaan

Erikoissairaanhoidon menot ovat pysyneet budjetissa, vaikka palveluiden kysyntä kasvoi.

Kuvateksti
Manner-Suomen väestöstä liki kolmannes asuu Hus-alueella. Kuva: Jaakko Martikainen

Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä kasvoi tämän vuoden tammi-elokuussa. Siitä huolimatta sairaanhoitopiirien talousarviot toteutuivat suunnitellun mukaisesti.

Useimmat sairaanhoitopiirit odottavat kuluvan vuoden tilinpäätöksistä ylijäämäisiä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton koostamasta yhteenvedosta, jonka tiedot perustuvat suoraan sairaanhoitopiireistä kerättyihin osavuositietoihin.

– Sairaanhoitopiireissä ja niiden jäsenkunnissa on selvästi pystytty aiempaa tarkemmin ennakoimaan kaikki tulossa olevat tuotot ja kulut, kertoo Kuntaliiton erityissiantuntija Anu Nemlander.

Kunnallisissa sairaaloissa lähetteitä tilastoitiin tammi-elokuussa 3,6 prosenttia aikaisempaa enemmän, kaikkiaan noin 1,1 miljoonaa. Kaikki käynnit lisääntyivät 4,4 prosentilla ja niitä kertyi yhteensä lähes 5,8 miljoonaa.

Kysynnän kasvun myötä myös sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon toimintatuotot kasvoivat tammi-elokuussa 3,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Toimintatuotot yhteensä olivat reilut 4,6 miljardia euroa.

Toimintakulut yhteensä olivat vajaat 4,5 miljardia euroa. Kuluista suurin osuus eli hieman yli puolet oli henkilöstökuluja. Ostopalvelujen osuus oli puolestaan 26 prosenttia ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 18 prosenttia.

– Toimintakulut kasvoivat 2,4 prosenttia ja kasvu oli talousarvioiden mukainen. Henkilöstökuluja toteutui prosentin vähemmän kuin vuosi sitten. Tämä selittyy pääasiassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksella ja palvelujen ulkoistamisella.

Kuntaliitto selvittää kolme kertaa vuodessa tiedot sairaanhoitopiirien kysyntää, tuotantoa ja taloutta koskevaan yhteenvetoon.