Seuren sopimus on hyväksytty – tuntipalkat nousevat

Sopimuskausi on sovittu alkamaan 1.12.2022 ja päättymään 30.4.2025. Viimeisen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan erikseen. 

Kuvateksti
Seure on henkilöstöpalveluyhtiö, joka välittää työvoimaa pääkaupunkiseudulla.
Kuva: Leena Louhivaara

Osapuolet ovat hyväksyneet Tehyn ja Seuren neuvotteleman työehtosopimuksen.

Sopimuskausi on sovittu alkamaan 1.12.2022 ja päättymään 30.4.2025. Viimeisen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan erikseen. 

1.12.2022 sekä liitteen A että tuolloin työsuhteessa olevan työntekijän tuntipalkat nousevat 3,5 %. 

1.6.2023 sekä liitteen A tuntipalkat että tuolloin työsuhteessa olevan työntekijän tuntipalkat nousevat 1,9 %. 

1.6.2023 jaetaan keskitetysti 0,7 %:n kehittämiserä sekä 0,5 %:n paikallinen järjestelyerä.

Molempiin eriin on sovittu taulukkopalkkojen korotusperälauta. Se otetaan tarvittaessa käyttöön, jos neuvotteluissa ei päästä sopuun erien jaosta.

1.2.2024 maksuun tulee 0,4 %:n erä, joka jaetaan joko kehittämiseränä tai paikallisena järjestelyeränä.

Liitot neuvottelevat jakoperusteesta. Myös tähän erään on sovittu taulukkopalkkojen korotusperälauta 

"Tavoite on kohdentaa kehittämiseriä ja paikallisia eriä työvoiman saatavuuden parantamiseen", Tehyn juristi Niina Poijärvi sanoo.