Siun sote vähentää työvoimaa 150 henkilöllä

Ammattiosaston puheenjohtaja muistuttaa, ettei yt-neuvotteluja voida käydä koko ajan, vaan päättäjien vastuulla on sopia, mitä palveluita jatkossa tuotetaan ja kenelle.

Kuvateksti
Siun sote laskee saavuttavansa kaikilla toimilla yhteensä 20,1 miljoonan euron vuotuisen säästön verrattuna viime vuoteen. Kuva: Ari Korkala

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Siun sote irtisanoo 60 työntekijäänsä. Lisäksi 50 lähtee eläkkeelle eikä heidän tilalleen palkata uusia. Samalla 40 määräaikaista työsuhdetta päättyy. Näin kuntayhtymä vähentää työvoimaa yhteensä 150 henkilöllä.

Ennen yt-menettelyä kuntayhtymä ilmoitti tavoitteeksi saada noin 20 miljoonan euron pysyvä vuotuinen säästö.

– Neuvottelijoille prosessi oli raskas, sillä kävimme kaikki mahdolliset kohteet läpi tiheällä kammalla. Työnantajaa pitää kiittää siitä, että saimme kaiken tarvitsemamme tiedon ajoissa ja keskustelu oli avointa, sanoo Tehyn Siun soten ammattiosaston puheenjohtaja Vilja Laurila-Rontti.

Irtisanomiset kohdistuvat pääosin yhteisiin palveluihin kuten talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluihin. Määräaikaisen työvoiman käyttö vähenee erityisesti kuntayhtymään kuuluvan pelastuslaitoksen työaikamuutoksen vuoksi. Kaksivuorotyöstä siirrytään niin sanottuun vuorokausirytmiin, jossa 24 tunnin työvuoroa seuraa lepopäivä ja kaksi vapaapäivää.

– Tällä järjestelyllä määräaikaisten tarve vähenee. Ennen heitä oli 40, nyt 15, jotka jäävät sijaispooliksi, kertoo pääluottamusmies Markku Nuutinen.

Yhteistoimintaneuvotteluihin osallistui viisi työntekijäjärjestöä. Suurinta henkilöstöryhmää edustaa Tehy. Muut järjestöt ovat Super, julkisalan koulutettujen järjestö JUKO, hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ja julkisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Järjestöt antoivat yhteisen tiedotteen liittyen palveluiden tuottamiseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Ne muistuttavat, kuinka työnantajalla on vastuu potilasturvallisuudesta huolehtimisesta ja jäljelle jäävän henkilöstön työhyvinvoinnista.

– Tulevaisuus näyttää, miten sopeuttamistoimet toteutuvat. Yt-neuvotteluja ei voida käydä koko ajan, vaan päättäjien vastuulla on sopia, mitä palveluita jatkossa tuotetaan ja kenelle, muistuttaa Laurila-Rontti.

Marraskuussa käynnistyneet yt-neuvottelut päättyivät nyt ja koskivat sote-kuntayhtymän koko henkilöstöä eli yli 7 800 työntekijää. Neuvottelutulos menee vielä Siun soten hallituksen käsittelyyn 31. tammikuuta.