Sosiaalihuoltoa koskevan lain soveltamiseen kättä pidempää

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt sosiaalihuoltolain soveltamisen avuksi laadittua opasta.

Kuvateksti
Sosiaalihuoltolain säännökset avataan esimerkkien avulla. Kuva: iStock.

Uudistettu opas on tarkoitettu sosiaalihuoltolain soveltamisen käsikirjaksi kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille, yhteistyökumppaneille ja muille sosiaalihuollon toiminnasta kiinnostuneille.

160-sivuisessa oppaassa käydään läpi sosiaalihuoltolain säännökset ja avataan niiden tulkintaa esimerkkien ja hallituksen esityksen tekstien avulla. Sosiaalihuoltolain lisäksi oppaassa käsitellään muun muassa lastensuojelulakiin ja terveydenhuoltolakiin tulleita muutoksia.

Oppaan tekemisessä on hyödynnetty valtakunnallisella koulutuskierroksella tehtyjä ja sosiaali- ja terveysministeriöön lähetettyjä kysymyksiä ja kommentteja. Opasta täydentää STM:n verkkosivuilla julkaistu kysymys- ja vastauspalsta. Myös sosiaalihuoltolain uudistusta koskeva aineisto on koottu verkkosivuille.

Uudessa versiossa on otettu huomioon keväällä voimaan tulleet lakimuutokset ja oppaasta saatu palaute. Se on julkaistu sähköisessä muodossa suomeksi ja ruotsiksi.