Sote-uudistus etenee – menossa eduskuntaan joulukuussa

Sote-uudistuksen uusia itsehallinnollisia alueita kutsutaan toistaiseksi hyvinvointialueiksi.

Kuvateksti
Hallitus on muokannut sote-uudistuksen lakiluonnosta lausuntokierroksen perusteella. Kuva: Kaisa Sirén

Hallitus on muokannut sote-uudistuksen lakiluonnosta lausuntokierroksen perusteella. Kaiken kaikkiaan lausuntoja annettiin 804. 

Lausuntokierroksen palaute liittyi rahoitukseen, verotusoikeuteen, itsehallintoon ja ohjaukseen, palvelujen järjestämisvastuuseen, hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon ja ostopalveluihin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuisiin sekä uudistuksen aikatauluun.

Uusia itsehallinnollisia alueita kutsutaan toistaiseksi hyvinvointialueiksi. HUSista tulee HUS-yhtymä, ja vaalit ovat aluevaalit. Nimi muuttuu maakunnaksi, kun alueet saavat lisää tehtäviä.

Itä-Savon alueen kunnat kuuluvat Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Savonlinnan sairaalan yhteispäivystys jatkuu siirtymäajalla vuoteen 2032 saakka.

Länsi-Pohjan ulkoistus Mehiläiselle ei jatku enää vuoden 2025 jälkeen. Kemin yhteispäivystys jatkaa ainakin vuoden 2032 loppuun saakka. Uusia isoja ulkoistamisia ei kuitenkaan voi enää tehdä. 

Järjestämisen ja tuottamisen rooleja on täsmennetty ja julkisen vallan käyttöä määritelty tarkemmin. Yksityiseltä palveluntuottajalta voi hankkia esimerkiksi kotipalveluja, kotihoitoa, perhehoitoa, asumispalveluja ja laitospalveluja. 

Hallitus uudisti myös rahoitusta, joka on saanut kritiikkiä erityisesti suurilta kaupungeilta. Esimerkiksi väestönkasvu sekä kaksi- ja vieraskielisyys otetaan nyt huomioon. Uudistuksessa sote siirtyy valtion rahoitettavaksi.

Uudistukseen sisältyy myös valtion ohjaus. Ohjaus ei puutu yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti hyvinvointialueen tehtäviin tai palvelutuotantoon, mutta ministeriöt voisivat antaa  toimenpidesuosituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä hyvinvointialue toimii yhteistyössä alueen kuntien kanssa. 

– On hyvä, että toimijoiden roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on tarkennettu ja kokonaisuusvastuu selkiytyy. Tähän otimme lausunnossa kantaa, Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikainen sanoo. 

Uudistus sisältää myös hoitotakuun. Sen mukaan hoitoon tulisi päästä seitsemässä vuorokaudessa.

– Suunnitelmallinen työnjako koulutetun hoito- ja kuntoutushenkilöstön sekä lääkäreiden välillä parantaa esimerkiksi asiakaslähtöisiä palveluita.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Myös pelastustoimi siirtyy alueiden järjestettäväksi. Henkilöstö siirtyy uusien työnantajien palvelukseen liikkeenluovutuksella. 

Yliopistosairaaloiden ympärille muodostetaan viisi yhteistyöaluetta, jotka tekevät valtuustokausittain yhteistyösopimuksen oman alueensa hyvinvointialueiden kanssa.  

Uudistuksen tarkoitus on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja turvata palvelut kaikille. 

Lainsäädännön arviointineuvostos saa esitysluonnoksen tänään. Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoon lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen.

Eduskunnalle esitys on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa. Kokonaisuuden voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän.

 

14.10. klo 14 korjattu hoitotakuun määritelmä ja muutettu sitaattia.