Sote-valvonta säilytettävä STM:ssä

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta edellyttää alan vahvaa osaamista. Tehy edellyttää valvonnan säilyttämistä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.

Kuvateksti
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta ei järjestöjen mielestä onnistu monialavirastossa. Kuva Ari Korkala

Tehy ja lääkärijärjestöt vastustavat hallituksen suunnitelmaa perustaa valtiovarainministeriön alaisuuteen monialainen keskusvirasto, johon siirrettäisiin myös sosiaali- ja terveysalan ohjaus ja valvonta.

Lisäksi Tehy vaatii, että nykyisten aluehallintoviranomaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvät tehtävät keskitetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvovalle Valviralle. Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön alainen. Virasto myöntää oikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille, valvoo näiden toimintaa ja käsittelee potilaiden kanteluita.

Hallitus vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten mielestä aikeellaan sekä sote-uudistuksen tavoitteet että potilasturvallisuuden. Uudistuksen tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen.

Suunnitelma ihmetyttää myös siksi, että Valviran ulkoinen arviointi viime vuodelta pitää valtakunnallista sektorikohtaista keskusviraston mallia toimivana.

– Sote-uudistus tuo uudet hallinto- ja palvelurakenteet, uusia organisaatioita ja valinnanvapauden myötä uusia palveluntuottajia. Uudistuksen onnistumisen edellytys on, että valvonnassa on laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus, Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää sanoo.

– Potilasturvallisuus sekä ammattihenkilöiden oikeusturva ja luottamus edellyttävät valvonnalta vahvaa sote-alan osaamista. 

Hallituksen kaavailema malli valvonta-asioiden keskittämisestä valtiovarainministeriön alaisuuteen on lääkärijärjestöjen mukaan kansainvälisesti täysin poikkeuksellinen.
– Laajoista monisektorisista virastoista on kansainvälisesti pääsääntöisesti kielteisiä kokemuksia ja valvonta-asiat onkin koottu substanssiministeriön suoraan ohjaukseen, toteaa Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti.