Soten valvonta yhdessä paikassa

Tehy suhtautuu myönteisesti päällekkäisyyksien purkamiseen.

Kuvateksti
Valviran toimenkuvaan kaavaillaan muutoksia. Kuva iStock

Nykyisen kaltainen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomainen Valvira lakkaa olemasta, jos selvityshenkilö Osmo Soininvaaran ehdotus toteutuu. Soininvaaran mielestä pääosa Valviran tehtävistä tulisi siirtää uuteen virastoon, mikäli siihen tulee riittävästi muiden ministeriöiden toimintoja. Valvira toimii sosiaali- ja terveysministeriö alaisuudessa.

Perusteluna on se, että toimintojen kokoaminen yhteen virastoon vahvistaisi sosiaali- ja terveysalan valvonnan toimintaa ja asiantuntemusta merkittävästi. Myös maan hallitus on osana aluehallintouudistusta suunnitellut valtioneuvoston yhteistä valtakunnallista lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoa. Selvityshenkilön esityksen mukaan samalla nykyinen toiminnan päällekkäisyys aluehallintovirastojen kanssa tulisi purkaa. 

– Päällekkäisten toimintojen purkaminen on kannatettavaa. Valviran tehtävät siirretäisiin mahdolliseen uuteen virastoon omaksi stm:n toimialaksi. Hyvää tässä olisi se, että valvonnan kokonaisuus säilyisi, arvioi Tehy kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen.

Soininvaaran mielestä sosiaali- ja terveysministeriön toimialueella tehtävä tutkimus on liian kaukana päätöksenteosta. Tämä korostuu sote-uudistuksen myötä, koska hallinnon tiedontarve kasvaa. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimustoiminta on keskittynyt pääasiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) ja Työterveyslaitokseen (TTL).

Soininvaara ehdottaa, että kehitettäisiin käytäntöjä, jotka toisivat THL:n tutkimuksen lähemmäs päätöksentekoa. Koska sote-uudistuksen tavoitteena on taittaa kustannusten kasvua kolmella miljardilla, THL tarvitsisi hänen mielestään nykyistä enemmän talouden asiantuntemusta.