Sotesta suomeksi

Kansalaisviestintää varten valitaan sata tärkeintä maakunta- ja sotesanaa.

Kuvateksti
Valinnanvapaus lisää selkeän viestinnän tarvetta terveydenhuollossa. Kuva: Jaakko Martikainen

Ymmärrettävät sote-tekstit ovat niin tärkeitä, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö toteuttavat uudistuksen sanastoprojektin. Siinä määritellään sata tärkeintä maakunta- ja sote-sanaa. Projektissa ovat mukana Sanastokeskus TSK ja Kotimaisten kielten keskus.

Uudistuksessa syntyy paljon uutta sanastoa, ja vanhat sanat saavat uusia merkityksiä. Tämä edellyttää johdonmukaisuutta ja selkeytystä. 

Sanastoprojekti luo ohjeet siitä, mitkä termit on syytä jättää vain lakitekstiin ja mitkä puolestaan soveltuvat kansalaisviestintään. Esimerkiksi maakunnan liikelaitoksen palveluyksikkö on korvattava kansalaisviestinnässä muilla ilmauksilla.

Ymmärrettävän kielen tuottaminen vaatii erillistä työtä. Yhtenäinen sanasto helpottaa sekä kansalaisille suunnattua viestintää että asiantuntijoiden yhteistyötä. Myös lainvalmistelijoiden työ helpottuu, koska epäselvä tai epäyhtenäinen sanasto voi vaikeuttaa lain toimeenpanoa.

– Erityistä huomiota pitää käyttää valinnanvapaudesta viestimiseen, sanoo projektitiedottaja Minna Rantala sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hän puhui Selkeän kielen päivässä

Projekti on kaksiosainen. Ensimmäisen vaiheen suomenkielinen sanasto valmistuu helmikuussa 2018. Toisen vaiheen sanasto on valmis syksyllä 2018.